flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

           Додаток 1

до Положення про забезпечення доступу

до публічної інформації в Господарському суді Чернівецької області

 

ПОРЯДОК

взаємодії Господарського суду Чернівецької області з представниками засобів масової інформації

 1. Взаємодія Господарського суду Чернівецької області (далі – Суд) із вітчизняними та зарубіжними засобами масової інформації (далі – ЗМІ) відбувається відповідно до Конституції України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства» та цього Положення.
 2. Організація роботи із взаємодії Суду зі ЗМІ здійснюється начальником відділу по роботі з персоналом та звязків з громадськістю (далі – Відділ).
 3. Відвідування судових засідань Суду представниками ЗМІ здійснюється без попередньої акредитації за пред'явленням службового посвідчення, а представниками іноземних ЗМІ – за акредитаційною карткою, виданою у прес-службі Міністерства закордонних справ України, крім випадків проведення закритих судових засідань відповідно до процесуального законодавства.
 4. Представники ЗМІ, як і інші учасники судового процесу та особи, присутні на відкритому судовому засіданні, можуть використовувати портативні аудіотехнічні засоби відповідно до законодавства.
 5. Проведення в залі судових засідань фото- і кінозйомки, теле-, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання допускається за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі за відповідним рішенням суду відповідно до процесуального законодавства.
 6. Представники ЗМІ, присутні на судовому засіданні, мають дотримуватися загальних правил поведінки у судовому засіданні, вимог процесуального законодавства, не порушувати права інших осіб, не заважати здійсненню правосуддя.
 7. Акредитація представників ЗМІ на засідання та інші офіційні заходи у Суді за межами судового розгляду здійснюється на кожен захід окремо.
 8. Списки представників ЗМІ, які висловили бажання бути присутніми на відповідному заході, складаються на основі телефонних, письмових, надісланих електронною поштою заявок із зазначенням імен та прізвищ представників ЗМІ, які вони представляють, і в часових межах, визначених у прес-анонсі.
 9. Інформування представників ЗМІ про заходи, які проводитиме Суд (збори, конференції, міжнародні зустрічі тощо) відбувається шляхом завчасного розміщення на офіційному веб-сайті Суду прес-анонсів.
 10. Представники ЗМІ повинні дотримуватись порядку допуску осіб до приміщення Суду, приходити завчасно (не пізніше, ніж за 10–20 хвилин до початку заходу), маючи при собі посвідчення.
 11. Організаційне сприяння виконанню представниками ЗМІ професійних обов'язків та забезпечення їх інформаційними матеріалами назахід, що відбувається, здійснює Відділ.
 12. Висвітлення діяльності Суду у ЗМІ відбувається також шляхом розсилання Відділом повідомлень у друковані та електронні ЗМІ, на радіо та телебачення.
 13. Відповіді на запити на інформацію ЗМІ, враховуючи специфіку їх діяльності, надаються у стислі строки.

 

 

 

Додаток 2

до Положення про забезпечення доступу

до публічної інформації в Господарському суді Чернівецької області

 

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від фізичної особи в письмовому вигляді

 

Розпорядник інформації

Господарський суд Чернівецької області

м. Чернівці, вул. О.Кобилянської, 14, 58000

 

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

Прізвище, ім'я та по батькові, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

 

або

 

Загальний опис інформації, що запитується

 

 

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

(вказати поштову адресу)

 

Факсом

(вказати номер факсу)

 

Електронною поштою

(вказати e-mail)

 

Необхідне підкреслити

 

 

Контактний телефон запитувача

 

Дата запиту, підпис

 

 

 

 

Додаток 3

до Положення про забезпечення доступу

до публічної інформації в Господарському суді Чернівецької області 

 

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від юридичної особи в письмовому вигляді

 

Розпорядник інформації

Господарський суд Чернівецької області

м. Чернівці, вул. О.Кобилянської, 14, 58000

 

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

 

Факсом

(вказати номер факсу)

 

Електронною поштою

(вказати e-mail)

 

Необхідне підкреслити

 

 

Контактний телефон запитувача

 

Посада, прізвище, ім'я, по батькові та підпис представника запитувача

 

Дата запиту, підпис

 

 

 

 

Додаток 4

до Положення про забезпечення доступу

до публічної інформації в Господарському суді Чернівецької області

 

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від об'єднання громадян без статусу юридичної особи в письмовому вигляді

 

Розпорядник інформації

Господарський суд Чернівецької області

м. Чернівці, вул. О.Кобилянської, 14, 58000

 

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

Найменування, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача (об'єднання громадян без статусу юридичної особи)

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

 

або

 

Загальний опис інформації, що запитується

 

 

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

(вказати поштову адресу)

 

Факсом

(вказати номер факсу)

 

Електронною поштою

(вказати e-mail)

 

Необхідне підкреслити

 

 

Контактний телефон запитувача

 

Прізвище, ім'я, по батькові та підпис керівника (представника керівника) запитувача

 

Дата запиту, підпис