flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Звіт про роботу із зверненнями громадян за перше півріччя 2017 року

Робота з письмовими зверненнями, заявами, пропозиціями фізичних або юридичних осіб, що не підлягають розгляду в порядку господарського судочинства, ведеться відповідно до Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», а також у порядку, встановленому постановою КМУ від 14.04.1997 р. № 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації».

Всі письмові запити на інформацію, заяви, скарги, пропозиції, що надходять на адресу суду, реєструються канцелярією в автоматизованій системі документообігу суду.

Відповідно до реєстрації станом на день складання довідки за І півріччя 2017 року до суду надійшло 175 письмових звернень від фізичних та юридичних осіб та 90 усних запитів згідно журналу обліку усних звернень, зокрема:

- 88 усних запитів стосовно розгляду судових справ господарським судом, інформації про місце знаходження, керівництво, розклад роботи суду, платіжні реквізити для перерахування судового збору тощо;

- 2 запити щодо видачі довідок про відсутність справ про банкрутство тощо;

- 166 письмових звернень та клопотань на видачу копій процесуальних документів по конкретних справах, про витребування матеріалів справ, про ознайомлення з матеріалами  справ та надання різної інформації, тощо;

- 1 скарга на відмову в доступі до матеріалів конкретної справи;

- 5 письмових звернень щодо надання інформації по суддях;

- 3 адвокатських запити щодо надання інформації по конкретних справах.

- 5 запитів на публічну інформацію; зокрема: 1 запит щодо виплати заробітної плати суддям за 2016 рік; 1 запит щодо надання інформації по справі №926/808/17; 1 запит стосовно фактичних видатків на оплату праці працівників апарату суду у січні - березні 2017 року; 1 запит про надання списку суддів господарського суду та закріплених за ними помічників; 1 запит щодо забезпе-чення суддів господарського суду Чернівецької області службовим житлом;.

На звернення, що надійшли до суду відповідно до діючого законодавства надавалися мотивовані, обґрунтовані, достовірні, повні та об'єктивні відповіді та роз'яснення.

Зауважень на отримані відповіді, які надавались судом, від запитуваних сторін не надходило.