flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Рішення зборів суддів, оформлене протоколом №3 від 12.03.2018 року

ПРОТОКОЛ  № 3

зборів суддів господарського суду Чернівецької області

12 березня 2018 року                                                          м. Чернівці

Присутні: Желік Б.Є. (голова суду), Ніколаєв М.І. (заступник голови суду), судді Байталюк В.Д., Бутирський А.А., Гончарук О.В., Гушилик С.М., Дутка В.В., Ковальчук Т.І., Марущак І.В., Миронюк С.О., Проскурняк О.Г., Швець М.В.

Зборами одноголосно обрано голову зборів – Желіка Б.Є.

 та  секретаря зборів – Ковальчук Т.І.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Про лист Державної судової адміністрації України щодо визначення нормативної кількості суддів.

 

Збори відкрив голова зборів суддів голова господарського суду Чернівецької області Желік Б.Є., який повідомив про повноважність зборів суддів та запропонував затвердити порядок денний.

Інших пропозицій не надходило.

Вирішили: затвердити запропонований порядок денний (рішення прийнято одноголосно).

 

СЛУХАЛИ:

По першому питанню: голову господарського суду Желіка Б.Є., який доповів зборам суддів, що 05 березня 2017 року до господарського суду надійшов лист Державної судової адміністрації  України від 03.03.2018 р. № 11-4435/18, в якому з метою визначення нової нормативної кількості суддів у судах ДСА надала проект розрахунку нової нормативної численності суддів господарських судів на підставі первинних статистичних даних стосовно кількості справ за 2017 рік, що переведені у модельні справи, і просить у строк до 13.03.2018 р. надати обгрунтовані пропозиції щодо первинних статистичних даних стосовно кількості справ на 2017 рік.

Згідно з додатком до названого листа ДСАУ Господарському суду Чернівецької області на підставі кількості модельних справ за 2017 рік 585 одиниць визначено модельну кількість суддів 4 особи.

Даний лист, зазначив голова суду, було опрацьовано, вивчено статистичні дані роботи суду за 2017 рік та зроблено висновок, що при визначенні модельної чисельності 4 судді Господарського суду Чернівецької області ДСА не враховано ані реального навантаження на судді, ані нових правил вирішення господарських спорів відповідно до нової редакції Господарського процесуального кодексу України, ні збільшення тривалості судових засідань, ні обов’язкової вимоги закону щодо їх повної аудіофіксації. Поза увагою Державної судової адміністрації залишилось те, що у межах справ про банкрутство вирішуються чисельні заяви, які за своєю суттю фактично є позовами, однак статистично обліковується одна справа про банкрутство в цілому.

У зв’язку з неправильним підходом ДСАУ до визначення модельної кількості суддів керівництвом суду підготовлено проект відповіді на згаданий лист з обгрунтованими зауваженнями та пропозиціями щодо вжиття Державною судовою адміністрацією необхідних заходів для забезпечення правильного обліку судових справ та реального навантаження на суддів, що в свою чергу дасть можливість встановити реальну адекватну чисельність суддів у суді.

Для оголошення тексту проекту відповіді голова суду надав слово заступнику голови судді Ніколаєву М.І.

Виступив:

Заступник голови суду Ніколаєв М.І., який зачитав проект відповіді “Щодо визначення нормативної кількості суддів” на лист ДСАУ від 03.03.2018 р. № 11-4435/18, а також сказав, що усі місцеві і апеляційні господарські суди ініціюють також звернення до Вищої ради правосуддя та Ради суддів України з метою звернути їх увагу на необхідність враховувати особливості розгляду господарських спорів та матеріалів за правилами нової редакції Господарського процесуального кодексу України, на неприйнятний підхід ДСАУ до визначення модельної кількості суддів в господарських судах на основі застарілих Рекомендованих показників середніх витрат часу на розгляд справ та коефіцієнтів складності справ за категоріями, затверджених рішенням Ради суддів України від 09.06.2016 р. № 46, необхідність приведення статистичної звітності за формою № 1-мгс “Звіт місцевих господарських судів про розгляд судових справ” у відповідність до Розділу 2 статистичної звітності за формою № 1-МС “Про результати розгляду судових справ місцевими господарськими судами України” в частині обліку скарг, заяв, клопотань та судових рішень, прийнятих у звітному періоді за результатами розгляду цих заяв. Зачитавши проект відповіді, заступник суду запропонував суддям висловлювати свої думки і пропозиції.

В обговореннях виступили:

Судді Швець М.В., Гушилик С.В., Дутка В.В., Марущак І.В., Гончарук О.В., Миронюк С.О., які підтримали проект відповіді, зазначили, що визначення модельної кількості суддів 4 особи у Господарському суді Чернівецької області не відповідає ані реальним статистичним показникам роботи суду, ані завданням, поставленим перед суддями у ході реформи судової системи, не враховує нові правила здійснення судочинства в господарських спорах і фактично спрямовано на знищення судів господарської юрисдикції та створює непереборні перешкоди господарюючим суб’єктам у доступі до правосуддя в сфері економічних правовідносин.

За результатами розгляду питання порядку денного

 

збори суддів вирішили:

 

  1. Погодити проект відповіді “Щодо визначення нормативної численності суддів” на лист Державної судової адміністрації України від 03.03.2018 р. № 11-4435/18.
  2. Надіслати даного листа на адресу ДСАУ, Вищої ради правосуддя та Ради суддів України.

 (рішення прийняті одноголосно).

Додатки:

  1. Реєстраційний список суддів.
  2. Копія листа ДСАУ від 03.03.2018 р. № 11-4435/18.
  3. Проект листа “Щодо визначення нормативної чисельності суддів”.

 

Голова зборів                                                                Б.Є.Желік      

Секретар зборів                                                            Т.І.Ковальчук