flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Рішення зборів суддів, оформлене протоколом №1 від 28.01.2016 року

ПРОТОКОЛ 1

зборів суддів господарського суду Чернівецької області

 

28 січня 2016 року                                                                             м. Чернівці

Присутні: Желік Б.Є. (голова суду), Скрипничук І.В. (заступник голови суду), судді Паскарь А.Д., Дутка В.В., Бутирський А.А., Байталюк В.Д., Гончарук О.В., Гурин М.О., Гушилик С.М., Ковальчук Т.І., Марущак І.В., Миронюк С.О., Проскурняк О.Г., Тинок О.С., Швець М.В.

Запрошена керівник апарату господарського суду Кожокар М.О.  

Зборами суддів одноголосно обрано головою зборів суддів – Желіка Б.Є. та секретаря зборів – Ковальчук Т.І.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

 1. Звіт керівника апарату господарського суду про діяльність апарату за 2015 р.
 2. Обговорення завдання Львівського апеляційного господарського суду та Рекомендацій ВГСУ щодо складання доповідних записок про результати роботи господарських судів за 1 півріччя та рік.
 3. Аналіз навантаження суддів і дотримання спеціалізації при розподілі справ автоматизованою системою документообігу.
 4. Про перевірку дотримання суддями внесення повних текстів судових рішень до ЄДРСР.
 5. Аналіз причин скасування судових рішень, що повернулися у грудні 2015 року з апеляційного та касаційного перегляду.

 

Збори відкрив голова зборів суддів голова господарського суду Чернівецької області Желік Б.С, який запропонував затвердити порядок денний. Інших пропозицій не надходило.

Вирішили: затвердити запропонований порядок денний (рішення прийнято одноголосно).

 

СЛУХАЛИ:

По першому питанню керівника апарату господарського суду Кожокар М.Г. зі звітом про її діяльність за 2015 рік (Звіт додається).

В обговореннях виступили:

1) голова суду Желік Б.Є.,  який сказав, що в 2015 році апаратом суду було виконано практично всі заплановані заходи та поточні доручення і завдання, забезпечено дотримання строків та спеціалізації при автоматичному розподілі судових справ, керівник апарату здійснював постійний контроль за діяльністю підпорядкованих відділів, служб і працівників, дотриманням ними трудової дисципліни що позитивно позначилося на результатах роботи суду. У роботі апарату немає системних збоїв, розроблені і виконуються заходи з підвищення кваліфікації секретарів судових засідань, помічників, фахівців інших підрозділів.

Разом з тим, голова суду відзначив про необхідність посилення роботи керівника апарату суду з організації підвищення кваліфікації працівників в ракурсі більш предметного та конкретного вивчення помічниками і секретарями судових засідань правових позицій Верховного Суду України та Вищого господарського суду України в окремих судових справах, інструкцій і положень ВГСУ і ДСАУ щодо організації діяльності апарату суду та функціонування автоматизованої системи розподілу судових справ.

Також голова суду рекомендував керівнику апарату суду спрямувати додаткові зусилля на удосконалення інформаційного веб-ресурсу нашого суду в мережі Інтернет та покращення рівня його інформаційного наповнення з урахуванням поточних потреб і викликів сьогодення. В цілому по результатах заслуховування звіту керівника апарату суду голова суду вважає, що роботу Кожокар М.О. належить вважати доброю.

2) заступник голови суду Скрипничук І.В., судді Ніколаєв М.І., Швець М.В., які теж вважають роботу керівника апарату Кожокар М.О. доброю і підтримали відповідну пропозицію голови суду.

 

СЛУХАЛИ:

 

По другому питанню голову господарського суду Желіка Б.Є., який сказав що в грудні 2015 року до суду надійшли лист Львівського апеляційного господарського суду від 01.12.2015 р. № 04-19/39/15 щодо складання Доповідних записок про результати роботи господарських судів України за І півріччя та рік і Рекомендації Вищого господарського суду України ВГСУ щодо складання Доповідних записок про результати роботи господарських судів за І півріччя та рік.

У цих документах, зазначив голова суду, вищі судові інстанції зазначили про нові вимоги щодо інформаційного наповнення доповідних записок та звернув увагу суддів, що доповідна записка за 2015 р. була складена вже відповідно до нових вимог, але в процесі її підготовки з’ясувалося, що доцільним є призначення відповідальних осіб за накопичення інформації по низці ключових питань, які вносяться до довідок, з тією метою, щоб таке накопичення постійно проводилося протягом звітного періоду і на кінець звітного періоду зібрана інформація була опрацьована, систематизована та проаналізована належним чином і відображена у відповідній доповідній записці. Також Борис Євграфович наголосив на тому, що згідно Рекомендацій ВГСУ матеріали в доповідній записці повинні подаватися стисло, систематизовано, за тематичними розділами, сторінки повинні нумеруватися, зміст документа повинен викладатися на окремому аркуші перед його текстом. Робота по підготовці до складання доповідної записки повинна бути постійною впродовж звітного періоду.

Голова суду зауважив, що з урахуванням переліку питань, які згідно з Рекомендаціями ВГСУ мають бути викладені в доповідних записках, у Плані роботи суду на І півріччя 2016 за кожним суддею вже закріплено постійне доручення з підготовки необхідної інформації Львівському апеляційному господарському суду для складання доповідної записки про роботу господарських судів апеляційного округу.

Голова суду ще раз довів до відома учасників зборів розподіл питань доповідної записки між суддями згідно Плану роботи суду на І півріччя 2016 року та запропонував основне організаційне керівництво за підготовку і складання доповідної записки закріпити за заступником голови господарського суду, а на головуючих спеціалізованих судових колегій покласти здійснення узагальнення накопиченої інформації по напрямках діяльності колегій, які вони очолюють.

В обговореннях виступили:

1) судді Ніколаєв М.І., Швець М.В., Дутка В.В., які схвально оцінили пропозиції голови суду і запропонували їх підтримати.

 

СЛУХАЛИ:

 

По третьому питанню суддю голову господарського суду Желіка Б.Є., який озвучив надані начальником відділу документального забезпечення та аналітичного контролю-канцелярія Доросевичем М.С. відомості стосовно навантаження на суддів за 4 квартал 2015 року. Надані відомості відображають місячне навантаження за жовтень, листопад і грудень 2015 року в розрізі колегій та по кожному судді окремо, у двох суддів нульове навантаження в зв’язку з закінченням п’ятирічного строку повноважень, у решти суддів навантаження є відносно рівномірним і коливається в межах 0,61 (голова суду)-0,44 (Гончарук О.В.).

Голова суду нагадав, що спеціалізація суддів визначається відповідно до Засад використання автоматизованої системи документообігу господарського суду Чернівецької області, затверджених зборами суддів господарського суду Чернівецької області від 08.10.2015 р., протокол № 11. Протягом 2015 року мали місце поодинокі випадки порушення спеціалізації під час автоматизованого розподілу справ № 926/89/15, № 926/527/15 та № 926/1442/15, коли неправильно було визначено категорію спорів. Помилки були усунуті під час повторного автоматизованого розподілу справ у відповідності до визначеної спеціалізації шляхом заявлення суддями самовідводів.

При цьому Борис Євграфович наголосив, що у відповідності до пункту 7.5 Засад використання автоматизованої системи документообігу у випадку помилкового визначення категорії спору під час реєстрації позовної заяви (заяви) та, відповідно, автоматизованого розподілу справи з порушенням спеціалізації, така позовна заява (заява) підлягає повторному автоматизованому розподілу між суддями з урахуванням визначеної спеціалізації на підставі мотивованої письмової заяви судді, якому справа розподілена з порушенням спеціалізації, а не шляхом заявлення самовідводу. Просить суддів взяти зазначене до уваги.

В обговореннях виступили: заступник голови суду Скрипничук І.В., який запропонував взяти до відома наведену інформацію.

 

СЛУХАЛИ:

 

По четвертому питанню суддю голову господарського суду Желіка Б.Є., який ознайомив судді з даними проведеної на виконання плану роботи суду на І півріччя 2016 року вибіркової перевірки внесення суддями повних текстів судових рішень до ЄДРСР. Дослідження здійснювалося вибірково по суддях Скрипничуку І.В. (3 справи), Гончаруку О.В. (3 справи), Проскурняку О.Г. (6 справ), Дутці В.В. (3 справи), Ніколаєву М.І. (3 справи), Миронюку С.О. (3 справи), Швецю М.В. (3 справи), Гурину М.О. (2 справи). За результатами складеної в ході аналізу довідки видно, що до АС “Діловодство” вносяться повні тексти судових рішень та інших процесуальних документів, де централізовано зберігаються у вигляді електронного документа, засвідченого електронним цифровим підписом судді. На оригіналі підшитого у справі документа присутня відмітка про внесення його в АС “Діловодство”, всі процесуальні документи вчасно відправлені в ЄДРСР.

СЛУХАЛИ:

 

По п’ятому питанню щодо причин скасування судових рішень суддів:

1) А.А. Бутирського по справах:

- № 926/20/15 за позовом прокурора м. Чернівці в інтересах держави в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернівецькій області до ТОВ ВФК “Нірвана ЛТД”, третя особа без самостійних вимог на предмет спору державний вищий навчальний заклад “Чернівецький політехнічних коледж” про повернення орендованого майна та стягнення 34121,28 грн. неустойки. Рішення від 16.03.2015 р. про часткове задоволення позову скасовано в апеляційному порядку, прийнято нове рішення про відмову у позові в частині стягнення неустойки;

- № 926/472-б/15 за заявою державної податкової інспекції у Сторожинецькому районі до ПП “Строжинецький КХП” про визнання банкрутом. Ухвалою від 18.10.2015 р. частково визнано вимоги ПАТ “Райффайзен Банк Аваль”, постановою ЛАГС ухвалу скасовано в частині визначення кредиторських вимог банку в зв’язку з тим, що суд не врахував існування поруки боржника за кредитним договором третьої особи – ВКФ “Буковина”. Суддя з висновками ЛАГС у вказаних справах погоджується.

 

2) Гурина М.О. по справі № 926/1246/15 за позовом Обласного КП “Буковина-Фарм” до Департаменту економіки Чернівецької міської ради, третя особа без самостійних вимог на предмет спору Чернівецька обласна рада, про визнання договору недійсним. Постановою ЛАГС від 02.12.2015 р. змінено рішення від 08.09.2015 р. про задоволення позову шляхом доповнення пункту другого резолютивної частини вказівкою про припинення на майбутнє зобов’язань за договором оренди нерухомого майна з моменту набрання рішенням законної сили з посиланням в мотивувальній частині постанови на відповідні роз’яснення, викладені в п. 2.12 постанови пленуму ВГСУ № 12 від 29.05.2013 р. “Про деякі питання практики застосування законодавства про оренду (найм) майна”.

За результатами розгляду і обговорення питань порядку денного

збори суддів вирішили:

 1. Взяти до відома звіт керівника апарату господарського суду Кожокар М.О. про її діяльність за 2015 рік.
 2. Визнати роботу керівника апарату суду Кожокар М.О. за 2015 рік доброю.
 3. Покласти на заступника голови господарського суду Скрипничук І.В. основне організаційне керівництво за підготовку і складання доповідних записок про роботу господарського суду за І півріччя і рік.
 4. Покласти на голів судових колегій Ковальчук Т.І., Ніколаєва М.І., Швеця М.В. обов’язок з накопичення та систематизації впродовж звітного періоду і подання заступнику голови суду інформації, що включається до доповідних записок по напрямках спеціалізації очолюваних ними колегій.
 5. Взяти до відома дані аналізу навантаження суддів і дотримання спеціалізації при розподілі справ автоматизованою системою документообігу за 2015 рік.
 6. Взяти до відома дані перевірки внесення суддями повних текстів судових рішень до ЄДРСР.
 7. Взяти до відома причини скасування судових рішень, що повернулися у грудні 2015 року з апеляційного та касаційного перегляду.

 (рішення прийняті одноголосно).

 

Додатки:

 1. Реєстраційний список суддів.
 2. Звіт керівника апарату суду про його діяльність за 2015 рік.
 3. Копія листа ЛАГС від 01.12.2015 р. та Рекомендацій ВГСУ щодо складання доповідних записок про результати роботи господарських судів за І півріччя та рік.
 4. Відомості стосовно навантаження суддів за жовтень листопад грудень 2015 року.
 5. Довідка по результатах вибіркової перевірки внесення повних текстів до АС “Діловодство” та направлення їх до ЄДРСР за ІІ півріччя 2015 року.
 6. Аналіз причин скасування судових рішень, що повернулися у грудні 2015 року з апеляційного та касаційного перегляду (на 4-х арк.).

 

 

Голова зборів                                                                                                 Б.Є.Желік

        

     

       Секретар зборів                                                                           Т.І.Ковальчук