flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Рішення зборів суддів, оформлене протоколом №1 від 26.01.2015 року

ПРОТОКОЛ №1

зборів суддів Господарського суду Чернівецької області

26 січня 2015 року                                                                                                                                                                                                                                             м. Чернівці

Присутні   на   зборах   судді:   Желік   Б.Є.   (голова   суду),

                                      Скрипничук І.В. (заступник голови суду), Паскарь А.Д.,

                                         Гушилик СМ., Бутирський А.А., Дутка В.В., Швець М.В.,

                                          Миронюк CO.,  Ніколаєв  М.І.,  Марущак І.В.,  Тинок О.С,

 Гончарук О.В., Гурин М.О., Байталюк В.Д.

   Керівник апарату господарського суду Кожокар М.О.

Зборами суддів одноголосно обрано головою зборів суддів - Желіка Б.С та секретаря зборів - Гончарука О.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Звіт керівника апарату господарського суду про його діяльність за 2014 рік.
 2. Обговорення тематики виступів у засобах масової інформації на 1 півріччя 2015 р.
 3. Аналіз навантаження суддів і дотримання спеціалізації при розподілі справ автоматизованою системою документообігу.
 4. Аналіз здійснення оперативного контролю за дотриманням строків призначення справ до розгляду суддями, термінів вирішення спорів, надсилання процесуальних документів учасникам судового процесу.
 5. Аналіз причин скасування судових рішень, що повернулися у грудні 2014 року з апеляційного та касаційного перегляду.
 6. Обговорення ініційованого Харківським апеляційним адміністративним судом (лист вх. № 248 від 23.01.2015 р.) питання щодо прояву неповаги, погрози насильством та здійснення тиску на окремих суддів України з боку народних депутатів України та прийняття рішення щодо можливості підтримання звернення суддів Харківського апеляційного адміністративного суду до Ради суддів України та Генеральної прокуратури України про необхідність вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та розгляду питання щодо їх правового захисту.
 7. Обговорення питання раціонального використання коштів Державного бюджету України та скорочення чисельності працівників апарату суду у відповідності до частини шостої статті 149 Закону України “Про судоустрій і статус суддів”.
 8. Про затвердження нового Положення про апарат господарського суду Чернівецької області.
 9. Про рішення Ради суддів України від 11.12.2014 р. № 71 про затвердження Стратегії розвитку судової влади України на 2015-2020 рр.

Збори відкрив голова зборів суддів голова господарського суду Чернівецької області Желік Б.С, який оголосив про повноважність зборів і запропонував затвердити порядок денний. Інших пропозицій не надходило.

Вирішили: затвердити запропонований порядок денний (рішення прийнято одноголосно).

 

СЛУХАЛИ:

По першому питанню керівника апарату господарського суду Кожокар М.Г. зі звітом про її діяльність за 2014 рік (Звіт додається).

В обговореннях виступили:

1) голова суду Желік Б.Є.,  який сказав, що в 2014 році апарат суду працював непогано, забезпечувалося своєчасне виконання заходів із забезпечення відправлення судочинства, задля удосконалення роботи було змінено організаційну структуру апарату, керівником апарату суду забезпечено дотримання виконавчої дисципліни всіма працівниками апарату, виконання запланованих заходів з контролю за дотриманням вимог законодавства про державну службу і антикорупційного законодавства. Взагалі, відмітив голова суду, організація роботи апарату з боку його керівника є ефективною, продуманою, контроль – систематичним і дієвим, завдяки чому у суді відсутні технічні збої в роботі, неузгодженості між різними службами тощо. По результатах заслуховування звіту керівника апарату суду голова суду вважає, що роботу Кожокар М.О. належить вважати доброю.

2) заступник голови суду Скрипничук І.В., судді Марущак І.В., Паскарь А.Д., які теж вважають роботу керівника апарату Кожокар М.О. доброю і підтримали відповідну пропозицію голови суду.

 

СЛУХАЛИ:

По другому питанню голову господарського суду Желіка Б.Є., який сказав, що у І півріччі 2015 року потрібно підготувати для публікації у пресі інформацію про поточну діяльність суду, про цікаві та актуальні питання практики застосування господарського законодавства, теоретичні статті для наукових журналів. Запропонував із конкретними темами публікацій визначитися по колегіях суддів, на голів колегій покласти відповідальність за забезпечення підготовки статтей до засобів масової інформації, сказав, що по загальних питаннях діяльності господарського суду готувати матеріали для публікацій він буде особисто.

В обговореннях виступили:

      1) суддя Бутирський А.А., який сказав, що ним в минулому році було опубліковано наукові статті у журналах “Санація і банкрутство” та “Вісник господарського судочинства”, на даний час цікавим і актуальним питанням практики застосування законодавства про банкрутство є участь органів податкової служби у справах про банкрутство і з цього питання колегія пропонує підготувати і здійснити ґрунтовну публікацію у виданнях Вищого господарського суду України;

2) суддя Швець М.В. запропонував від колегії з розгляду справ у спорах, що виникають з укладення, зміни, розірвання договорів (правочинів) та визнання їх недійсними, недоговірних зобов’язань, обігу цінних паперів та застосування природоохоронного і антимонопольного законодавства підготувати і розмістити у першому півріччі 2015 року на веб-сайті господарського суду статтю на тему “Судова практика застосування конкуренційного законодавства: підвідомчість, підсудність, актуальні питання правозастосування”.

 

СЛУХАЛИ:

По третьому питанню голову господарського суду Желіка Б.Є., який довів до відома зборів суддів інформацію начальника відділу документального забезпечення та аналітичної роботи-канцелярія Доросевича М.С. про навантаження на суддів за 4-й квартал 2014 року. Згідно поданих відомостей навантаження серед суддів колегії з розгляду справ про банкрутство коливається в межах коефіцієнту 0,47-0,56, другої колегії – 0,43-0,56, третьої колегії – 0,50-0,65. Протягом року мали місце 2 випадки неправильного визначення спеціалізації під час автоматизованого розподілу справ (справи № 926/1135/14, № 926/603/14), однак помилки були виправлені шляхом заявлення самовідводу суддями, яким справи розподілено з порушенням спеціалізації, та повторного авторозподілу справ у відповідності до визначеної спеціалізації.

В обговореннях виступили:

1) суддя Скрипничук І.В., який запропонував взяти інформацію про навантаження на суддів за 4-й квартал 2014 року та дотримання спеціалізації до відома.

 

СЛУХАЛИ:

По четвертому питанню голову господарського суду Желіка Б.Є., який сказав, що на виконання плану роботи суду проведено чергову перевірку дотримання строків призначення справ до розгляду суддями, термінів вирішення спорів, надсилання процесуальних документів учасникам судового процесу за жовтень-грудень 2014 року, помічником голови суду Стаховською Н.М. складено відповідну довідку.

Перевірка здійснювалася по справах суддів Гурина М.О. (8 справ), Миронюка С.О. (14 справ), порушень встановлених ст.ст. 64, 69,87 ГПК України строків не виявлено, запропонував дану інформацію взяти до уваги.

 

СЛУХАЛИ:

По п’ятому питанню суддів:

 

СЛУХАЛИ:

По шостому питанню голову господарського суду Желіка Б.Є., який повідомив суддів про надходження на адресу господарського суду Чернівецької області звернення зборів суддів Харківського апеляційного адміністративного суду (лист вх. № 248 від 23.01.2015), в якому повідомляється про прийняття зборами цього суду рішення про звернення до Ради суддів України та Генеральної прокуратури України для вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та розгляду питання щодо їх правового захисту.

Як зазначається в листі Харківського апеляційного адміністративного суду, підставами для прийняття такого рішення слугували обставини, пов’язані з наявністю конкретних системного та відвертого характеру випадків тиску на суддів, у тому числі з боку окремих представників виконавчої влади та народних депутатів.

Так, судді адміністративного суду вважають, що останнім часом, спостерігається тенденція, коли дії вказаних суб’єктів виходять за межі повноважень, наданих законом, що полягає в намаганнях здійснювати позапроцесуальний контроль за розглядом справ судами та перевірку законності й обґрунтованості судових рішень, формування у суспільства негативного ставлення до суддівського корпусу України та відкритих погроз фізичного насильства.

Така ситуація, на думку суддів адміністративного суду, містить в собі загрозу діяльності суддів по відправленню правосуддя та забезпеченню захисту їх життя, а також прав і свобод в сфері службової діяльності, що має наслідком порушення ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо гарантованого кожній особі основоположного права на розгляд справи справедливим судом лише на законній підставі та без будь-якого стороннього впливу.

За таких обставин збори суддів Харківського апеляційного адміністративного суду просять суди України, в тому числі й господарський Чернівецької області, обговорити дане питання на зборах суду та приєднатись до відповідного звернення, адресованого Раді суддів України та Генеральній прокуратурі України.

В обговореннях виступили:

1) заступник голови господарського суду Скрипничук І.В., який зазначив, що у своєму зверненні до Ради суддів України збори суддів Харківського апеляційного адміністративного суду наводять, в значній мірі, суттєві приклади, які слугували причиною даного звернення. Одним з прикладів є повідомлення веб-сайту “Українська правда”, в якому зазначено, що на брифінгу, який відбувся 17 грудня 2014 року в місті Києві, голова антикорупційного комітету Верховної Ради України, депутат фракції “Самопоміч” Єгор Соболєв розповів, що бійці АТО пропонують розстрілювати саботажників і корупціонерів. При цьому Єгор Соболєв повідомив: “У меня была очень тяжелая беседа с добровольцами одного из батальонов. Они предъявили претензии, на которые было трудно ответить: чего вы ждете? Их позиция: если кто-то саботирует, так давайте мы его расстреляем, потому что от него вреда гораздо больше, чем от любого сепаратиста, который сидит в противоположном окопе”. Таку ж заяву Єгop Соболєв зробив у прямому ефірі телеканалу “Перший національний” 19.12.2014 року під час виступу в телепрограммі “Шустер LIVE”.

Аналізуючи таку інформацію, як зазначається в зверненні зборів апеляційного адміністративного суду, однозначно вбачається, що йдеться про суддю Харківського окружного адміністративного суду Самойлову В.В., яка здійснювала відправлення правосуддя у справі за позовом Суходубова B.C. до Прокуратури Харківської області про визнання протиправним та скасування наказу, поновлення на посаді та стягнення коштів.

Водночас, головою антикорупційного комітету Верховної Ради України зазначено про наступні наміри, зокрема: “Я рассказал, что мы собираемся посетить эту судью и бойцы сказали: приведите к нам, мы ее привяжем у минного поля. У нас нет собаки, пусть лает, будет хоть какая-то польза”.

За таких обставин виникає загроза посягання на життя і здоров’я судді Харківського окружного адміністративного суду Самойлової В.В. та, можливо, членів її сім’ї, що є вкрай неприпустимим.

Іншим прикладом втручання в діяльність суддів щодо відправлення правосуддя є повідомлення Єгора Соболева на його сторонці соціальної мережі “Фейсбук” від 18.01.2015 року щодо анонсування візиту разом з іншим народним депутатом Семеном Семенченком та бійцями “Донбас” у гості до судді Самойлової та до Харківського апеляційного адміністративного суду. При цьому голова антикорупційного комітету Верховної Ради України зазначив: “Суддя Самойлова постановила щодо люстрованого прокурора Суходубова – “хай працює”. Таких огидних випадків на країну лише два. Обидві спроби суддів зупинити Закон “Про очищення влади” своїми рішеннями треба зупинити. Хто з харківських активістів зможе – приєднуйтеся друзі! На 13:30 їдемо у Харківський апеляційний адміністративний суд. Суддя Шевцова матиме шанс вигнати Суходубова законно. Я теж за те, щоб це сталося законно. Інакше як ми пояснимо бійцям “Донбасу” сенс діяти законними методами?”

Такими висловами народний депутат Єгop Соболєв характеризує рішення суду щодо поновлення прокурора В. Суходубова на посаді як огидний випадок, який треба зупинити, та надає судді апеляційної інстанції Шевцовій шанс законно вигнати Суходубова, маючи на увазі скасувати рішення та відмовити В. Суходубову в задоволенні позову, та зазначає, що в іншому випадку бійцям “Донбасу” не буде сенсу діяти законно. Таким чином голова антикорупційного комітету Верховної Ради України намагається сформувати думку суспільства щодо незаконності нескасованого рішення, ухваленого суддею В. Самойловою, та надає шанс суддям апеляційної інстанції або ухвалити потрібне рішення або усвідомити суддям, що у бійців “Донбас” не буде сенсу діяти законними методами.

19.01.2015 року після оголошення перерви у розгляді справи щодо поновлення на роботі прокурора Суходубова, Єгop Соболев в інтерв’ю телеканалу ICTV, яке було трансльовано 19.01.2015 року в ефірі програми “Надзвичайні новини”, попередив “Якщо не буде виграна справа - судді будуть вилітати з вікон”.

Аналогічні вислови з погрозою судом Лінча 20.01.2015 року опублікував інший народний депутат Семен Семенченко на своїй сторінці у “Фейсбук”.

Такі й подібні висловлювання, на думку заступника голови суду, з боку народних депутатів на адресу суддів окружного адміністративного суду Харківської області чи на адресу будь-яких інших суддів можуть тлумачитись як пряме втручання у здійснення правосуддя, тиск на суддів і демонстрація явної неповаги до суду, а це суперечить вимогам статті 126 Конституції України, відповідно до якої незалежність і недоторканість суддів гарантується Конституцією та законами України.

2) суддя Байталюк В.Д. підтримав попереднього виступаючого та зазначив, що забезпечення незалежності суддів закріплено й у низці міжнародних документів.

Основні принципи незалежності судових органів, схвалені резолюціями 40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй 29 листопада та 13 грудня 1985 року, передбачають, зокрема, що незалежність судових органів гарантується державою і закріплюється в конституції або законах країни. Усі державні та інші установи зобов’язані поважати незалежність судових органів і дотримуватися її (пункт 1).

Як зазначено у Висновку № 1 (2001) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо стандартів незалежності судової влади та незмінюваності суддів, незалежність суддів є прерогативою чи привілеєм не для захисту власних інтересів, а в інтересах верховенства права та тих, хто  шукає  й  очікує   правосуддя.   Ця   незалежність   повинна   існувати  як  щодо суспільства в цілому, так і щодо сторін будь-якої судової справи, стосовно якої судді повинні винести рішення.

СЛУХАЛИ:

По сьомому питанню: голову господарського суду Желіка Б.Є., який повідомив суддів, що Законом України від 28.12.2014 p. N 76-VIII доповнено частину шосту статті 149 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” новим абзацом, яким передбачено, що загальна чисельність працівників апаратів судів не може перевищувати величину, визначену із розрахунку 3,7 посади працівників на одну посаду судді, виходячи із загальної кількості посад суддів в цілому у місцевих та апеляційних судах.

Крім того, продовжив голова суду, цим самим законом установлено, що у 2015 році максимальний місячний розмір заробітної плати (грошового забезпечення) працівників державних органів та інших бюджетних установ, суддівської винагороди обмежується 7 розмірами мінімальної заробітної плати, а при скороченні чисельності працівників - 10 розмірами мінімальної заробітної плати (виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги для оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та оплата часу щорічної відпустки не враховується у зазначеному максимальному розмірі).

В обговореннях виступили:

1)       суддя Ніколаєв М.І., який зазначив, що відповідно до Штатного розпису на 2015 рік в господарському суду Чернівецької області передбачено 77 штатних посад (при необхідних 75), у зв’язку з чим є необхідність скорочення двох вакантних посад.

2)       голова господарського суду Желік Б.Є., який запропонував з метою раціонального використання коштів Державного бюджету України вжити заходів щодо скорочення чисельності працівників суду і приведення штатного розпису у відповідність до статті 149 Закону України “Про судоустрій і статус суддів”.

 

 

СЛУХАЛИ:

По восьмому питанню керівника апарату господарського суду Кожокар М.О., яка зазначила, що відповідно до наказу Державної судової адміністрації України від 05.01.2015 р. № 1, погодженого рішенням Ради суддів України від 04.12.2014 р. № 64, внесено зміни до Типового положення про апарат місцевого, апеляційного судів від 28.09.2012 № 115 у частині визначення кількості заступників керівника апарату суду та освітньо-кваліфікаційних вимог до претендента на заміщення вакантної посади керівника апарату апеляційного, місцевого суду та їх заступників.

Відтак, керівником апарату розроблене нове Положення про апарат господарського суду Чернівецької області з урахуванням відповідних змін до Типового положення про апарат місцевого, апеляційного судів, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 28.09.2012 р. № 115, погодженого рішенням Ради суддів України від 21.09.2012 р. № 54.

Керівник апарату суду зачитала текст нового Положення та просить його затвердити.

В обговореннях виступили:

1) голова господарського суду Желік Б.Є., суддя Паскарь А.Д., які зазначили, що розроблене нове Положення про апарат господарського суду відповідає Типовому положенню про апарат місцевого, апеляційного судів, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 28.09.2012 р. № 115, в ньому враховано зміни які мали місце останнім часом, тому пропонують його затвердити.

Інших пропозицій чи зауважень до Положення про апарат господарського суду Чернівецької області не надходило.

СЛУХАЛИ:

По дев’ятому питанню голову господарського суду Желіка Б.Є., який повідомив суддям, що рішенням Ради суддів України від 11.12.2014 р. № 71 було затверджено Стратегію розвитку судової влади України на 2015-2020 рр.

Ця Стратегія є одним з етапів впровадження Стратегічного плану розвитку судової влади України, ухваленого на ХІ З’їзді суддів України, який (план) має кілька напрямків: зміцнення незалежності та самостійності суддів і судової гілки влади, збільшення фінансування та підвищення ефективності використання ресурсів, відновлення довіри суспільства. Наразі передбачається створити окремі підрозділи, які будуть опікуватися стратегічним плануванням та питаннями законодавства, бюджетного фінансування, питаннями етики та дисциплінарної відповідальності, забезпечувати єдність суддівського корпусу, забезпечувати виконання інших завдань, спрямованих на комплексне реформування судової системи.

Стратегією, зокрема, поставлено за мету досягти зміцнення ролі судової системи в розвитку політики у секторі юстиції, підвищити якість управління державними фінансами в судах, налагодити ефективні комунікації в судовій системі, забезпечити підвищення професійного рівня суддів та відновлення довіри суспільства до судової системи в цілому, підвищити доступність до суду шляхом впровадження  електронного правосуддя.

Голова суду зазначив, що озвучив лише деякі з головних напрямків реформування судової влади, сказав, що Стратегія розвитку є обширною і всесторонньою, наповненою багатьма новими підходами та методами, тому зауважив, що в робочому порядку всім суддям належить детально ознайомитися і опрацювати надіслану Радою суддів України Стратегію розвитку судової влади України на 2015-2020 рр.

 

За результатами розгляду і обговорення питань порядку денного

збори суддів вирішили:

 

 1. Взяти до відома звіт керівника апарату господарського суду Кожокар М.О. про її діяльність за 2014 рік.
 2. Визнати роботу керівника апарату суду Кожокар М.О. за 2014 рік доброю.
 3. Голові господарського суду Желіку Б.Є., головам колегій забезпечити в І півріччі 2015 року публікації в друкованих та інтернет-засобах ЗМІ статтей по загальних питаннях діяльності господарського суду та на теми “Проблемні питання участі органів податкової служби у справах про банкрутство” та “Судова практика застосування конкуренційного законодавства: підвідомчість, підсудність, актуальні питання правозастосування”.
 4. Взяти до відома інформацію про навантаження суддів і дотримання спеціалізації при розподілі справ автоматизованою системою документообігу за 2014 рік.
 5. Взяти до відома результати аналізу здійснення оперативного контролю за дотриманням строків призначення справ до розгляду суддями, термінів вирішення спорів, надсилання процесуальних документів учасникам судового процесу.
 6. Взяти до відома причини скасування судових рішень, що повернулися у грудні 2014 року з апеляційного та касаційного перегляду.
 7. Підтримати звернення зборів суддів Харківського апеляційного адміністративного суду до Ради суддів України та Генеральної прокуратури України про необхідність вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та розгляду питання щодо їх правового захисту.
 8. З метою раціонального використання коштів Державного бюджету України голові суду вжити заходів щодо скорочення чисельності працівників суду і приведення штатного розпису у відповідність до статті 149 Закону України “Про судоустрій і статус суддів”.
 9. Затвердити нове Положення про апарат господарського суду Чернівецької області.
 10. Вважати нечинним Положення про апарат господарського суду Чернівецької області, затверджене рішенням зборів суддів від 31.01.2014 р. (протокол №1).
 11. Взяти до відома інформацію про затвердження Радою суддів України Стратегії розвитку судової влади України на 2015-2020 рр.

(рішення прийняті одноголосно).

 

Додатки:

 1. Звіт керівника апарату суду про його діяльність за 2014 рік.
 2. Інформація про навантаження суддів і дотримання спеціалізації при розподілі справ автоматизованою системою документообігу.
 3. Довідка по результатах аналізу з контролю, здійсненому за дотриманням окремими суддями господарського суду Чернівецької області процесуальних строків, встановлених статтями 64, 69 та 87 ГПК України по справах, відповідні процесуальні дії у яких здійснено у жовтні-грудні 2014 року.
 4. Аналіз причин скасування судових рішень, що повернулися у грудні 2014 року з апеляційного та касаційного перегляду.

 

Голова зборів                                                                         Б.Є.Желік

        

Секретар зборів                                                                    О. В. Гончарук