flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Рішення зборів суддів, оформлене протоколом №2 від 29.02.2016 року

ПРОТОКОЛ 2

зборів суддів господарського суду Чернівецької області

 

29 лютого 2016 року                                                                          м. Чернівці

Присутні: Желік Б.Є. (голова суду), Скрипничук І.В. (заступник голови суду), судді Паскарь А.Д., Дутка В.В., Бутирський А.А., Байталюк В.Д., Гончарук О.В., Гурин М.О., Гушилик С.М., Ковальчук Т.І., Марущак І.В., Миронюк С.О., Ніколаєв М.І., Тинок О.С., Швець М.В.

 

Зборами суддів одноголосно обрано головою зборів суддів – Желіка Б.Є. та секретаря зборів – Ковальчук Т.І.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

 1. Про звернення з поданням до Голови Вищого господарського суду України щодо порушення клопотання перед Президентом України про нагородження державною відзнакою судді у відставці господарського суду Чернівецької області Турченко Л.М.
 2. Звіт голови суду про роботу в 2015 році. Підсумки роботи господарського суду за 2015 рік та обговорення завдання на 1 півріччя 2016 року.
 3. Аналіз якості роботи суддів за 2015 рік.
 4. Аналіз причин скасування судових рішень, що повернулися у січні 2016 року з апеляційного та касаційного перегляду.

 

Збори відкрив голова зборів суддів голова господарського суду Чернівецької області Желік Б.С, який запропонував затвердити порядок денний. Інших пропозицій не надходило.

Вирішили: затвердити запропонований порядок денний (рішення прийнято одноголосно).

 

СЛУХАЛИ:

По першому питанню голову господарського суду Желіка Бориса Євграфовича, який сказав, що 2016 рік є ювілейним в історії незалежної України як щодо набуття самостійності нашою державою, так і щодо створення самостійної спеціалізованої ланки судової влади – системи господарських судів. У 2016 році виповнюються 25 років з дня проголошення незалежності України постановою Верховної Ради України відповідно до волевиявлення народу та створення системи судів господарської юрисдикції шляхом прийняття Закону України “Про арбітражний суд”.

У переддень таких знаменних державницьких свят голова суду звернувся до зборів суддів з пропозицією розглянути питання про звернення з поданням до голови Вищого господарського суду України Богдана Юрійовича Львова щодо порушення клопотання перед Президентом України Порошенком П.О. про нагородження судді господарського суду Чернівецької області Турченко Любові Микитівни державною відзнакою – орденом княгині Ольги, за видатні особисті заслуги у зміцненні законності та правопорядку, самовіддане служіння народові України, високі професійні здобутки в державній та громадській сферах суспільної діяльності. 

Борис Євграфович коротко нагадав біографію Любові Микитівни, головні віхи її професійної діяльності. Так, на стезю професійного вирішення господарських спорів Любов Микитівна Турченко вступила у 1978 році, обійнявши посаду державного арбітра державного арбітражу при виконкомі Чернівецької обласної ради народних депутатів.

На підставі постанови Верховної Ради України від 19 червня 1992 року № 2486-ХІІ Любов Микитівна Турченко призначена на посаду арбітра арбітражного суду Чернівецької області і з прийняттям нової Конституції України 1996 року та Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про арбітражний суд” набула статусу судді арбітражного, а з 2001 року -  господарського суду Чернівецької області.

На посаді судді Турченко Л.М. працювала до 25.06.2006 року – більше  28 років, добросовісно та відповідально виконувала повноваження служителя Феміди, розглянула тисячі господарських справ.

З досягненням граничного віку перебування на посаді судді Любов Микитівна вийшла у відставку, однак не залишила улюбленої справи – до нинішнього часу вона трудиться в господарському суді Чернівецької області, виконуючи статистичну, аналітичну і довідкову роботу, здійснює узагальнення судової практики, виконує інші доручення, спрямовані на консультативне та документальне забезпечення роботи суду та його голови.

Голова суду особливо підкреслив, що Л.М. Турченко є визнаним уособленням самовідданої плідної праці, державницького ставлення до професійних обов’язків, за значні професійні досягнення та вагомий особистий внесок в утвердження конституційних прав і свобод громадян Указом Президента України від 26.06.2006 р. № 578/2006 “Про відзначення державними нагородами України з нагоди 10-ї річниці Конституції України” Л.М. Турченко присвоєно звання “Заслужений юрист України”.

 

В обговореннях виступили:

1) заступник голови суду Скрипничук І.В., який гаряче підтримав пропозицію голови суду, наголосив, що Л.М. Турченко є одним з найдосвідченіших суддів господарського суду Чернівецької області, стаж її роботи на посаді перевищує чверть століття, ця тендітна жінка була непохитним, неупередженим, справедливим суддею, на яку за весь період суддівської діяльності не надійшло жодної скарги від учасників процесу, чи інших осіб.

Прийняті нею судові акти вирізнялися високою професійністю, були законними і справедливими, чим  суддя Турченко Л.М. заслужила вагомий авторитет і визнання на теренах Буковинського краю;

2) суддя Дутка В.В., який сказав, що Любов Микитівна Турченко неухильно забезпечувала об’єктивне і неупереджене вирішення господарських спорів у відповідності до законодавства, завжди була для молодих суддів прикладом самовідданого служіння Феміді, безкомпромісності, неупередженості, фаховості, завжди охоче передавала свій досвід, ділилася набутими знаннями, повністю підтримує пропозицію голови суду про відзначення Турченко Л.М. державною відзнакою – орденом княгині Ольги, і просить суддів проголосувати за таке рішення;

3) суддя Паскарь А.Д., який підтримав внесену пропозицію голови суду, зазначив, що суддя Турченко Л.М. впродовж всієї суддівської кар’єри ніколи не ставила особисті інтереси попереду професійних, самовіддано трудилася на ниві правосуддя, не рахуючись з особистим життям чи приватними проблемами. Робота Турченко Л.М. також ніколи не обмежувалася виконанням виключно обов’язків судді з відправлення правосуддя. Любов Микитівна завжди приймала активну участь у семінарах, нарадах, проводила узагальнення судової практики, здійснювала статистичний аналіз роботи суду і розробляла пропозиції щодо її покращення. Навіть у відставці Любов Микитівна продовжує працювати в господарському суді Чернівецької області, вносячи свій вклад в покращення роботи суду.

 

СЛУХАЛИ:

По другому питанню голову господарського суду Желіка Б.Є., який доповів зборам суддів про роботу керівництва суду із забезпечення процесу правосуддя в господарському судів в 2015 році, повідомив про кількість розглянутих справ та постановлених рішень у розрізі категорій спорів, показники навантаження на суддів, зазначив, що згідно статистичних даних Вищого господарського суду України стабільність судових рішень склала 98,3%, тобто в апеляційному та касаційному порядку в 2015 році було скасовано та змінено 1,7% процесуальних актів, постановлених суддями нашого суду. Це дещо кращий показник, аніж у 2014 році, коли було скасовано 2% судових актів. Також голова суду зупинився на інформації щодо дотримання суддями вимог процесуального закону щодо строків надсилання учасникам провадження рішень та ухвал у справі, внесенню повних текстів до ЄДРСР, зазначив, що увага приділяється постійному моніторингу виконання відповідних вимог та обговоренню їх на зборах суддів, у результаті чого порушень строків надсилання процесуальних документів у суді практично не допускається, а випадки несвоєчасного внесення судових актів до ЄДРСР є поодинокими і не залишаються без відповідного реагування з боку голови суду і зборів суддів.

Борис Євграфович також доповів зборам суддів, що впродовж 2015 року судом в цілому виконано план роботи на І та ІІ півріччя 2015 року, виконано всі завдання й доручення, які надходили з Вищого господарського суду України та Львівського апеляційного господарського суду, а також від Ради суддів господарських судів України та Ради суддів України, забезпечено виконання вимог постанов пленуму Вищого господарського  суду України  від 05.03.2015 р. № 1 “Про підсумки роботи господарських судів в 2014 році та завдання на 2015 рік” та від 09.07.2015 р. № 1 “Про підсумки роботи господарських судів України у першому півріччі 2015 року”.

У ході звіту Борис Євграфович зазначив, що суд належним чином реагує на виявлені в ході розгляду судових справ випадки порушення законності, направляючи інформації та повідомлення і виносячи окремі ухвали в порядку ст. 90 Господарського процесуального кодексу України, керівництво суду повною мірою забезпечило можливість проведення судових засідань з використанням системи відеоконференцзв’язку, що покращує доступ юридичних та фізичних осіб до правосуддя, під контролем голови суду керівником апарату належним чином організовано роботу апарату господарського суду, забезпечено належну трудову і виконавську дисципліну, чітку роботу помічників суддів та секретарів судових засідань, функціонування підрозділів, які забезпечують процес судочинства та роботу всього апарату суду.

У 2015 році судом було отримано і розглянуто 486 письмових звернень від фізичних та юридичних осіб та 301 усний запит, у тому числі запити стосовно розгляду судових справ, інформації стосовно місцезнаходження, керівного складу і графіка роботи суду, платіжних реквізитів для сплати судового збору, щодо видачі довідок про відсутність справ про банкрутство, надання публічної інформації. На усі запити були своєчасно надані мотивовані та обґрунтовані відповіді відповідно до вимог законів “ Про доступ до публічної інформації”, “Про інформацію”, “Про захист персональних даних”, “Про звернення громадян”, “Про доступ до судових рішень” та інших нормативно-правових актів.

Значну увагу голова суду приділяє роботі з усунення причин звернення зі скаргами на дії суддів і працівників апарату господарського суду, наслідком чого є те, що в 2015 році надійшла лише одна скарга: голови Кіцманської районної ради Чернівецької області Лупула П.М. на дії судді Дутки В.В. у справі № 926/89/15, за результатами розгляду якої Вища кваліфікаційна комісія суддів України відмовила у відкритті дисциплінарної справи стосовно судді Дутки В.В.

Голова суду доповів загальним зборам також про проведену роботу з покращення інформаційного наповнення веб-сторінки господарського суду Чернівецької області, її постійного оновлення, публікації актуальної інформації про події в суді та загалом у сфері судочинства.

Голова суду зазначив, що на 2016 рік пріоритетними залишаються завдання забезпечення справедливого, якісного, ефективного правосуддя та підвищення рівня довіри суспільства до господарського суду, формування позитивного іміджу суду, що вимагає як від голови суду, так і від усіх суддів дієвих заходів, спрямованих на забезпечення доступності до об’єктивної та всебічної інформації про діяльність господарського суду.

Борис Євграфович довів до зборів суддів також інформацію про належне виконання у 2015 році заходів із реалізації вимог антикорупційного законодавства, зазначив про відсутність у суді проявів корупційних діянь, усі судді своєчасно подали декларації про майно та доходи за 2014 рік, за результатами перевірки яких ніяких невідповідностей компетентними органами не виявлено.

На завершення звіту голова суду зупинився на постановах пленуму Вищого господарського суду України від 25.02.2016 № 1 “Про підсумки роботи господарських судів України в 2015 році та завдання на 2016 рік” та № 2 “Про хід виконання постанови пленуму Вищого господарського суду України від 05.03.2015 № 1 “Про підсумки роботи господарських судів України у 2014 році та завдання на 2015 рік”, зазначив, що план роботи господарського суду на І півріччя 2016 року складено з урахуванням відповідних вимог пленуму ВГСУ та планів роботи Вищого господарського суду України і Львівського апеляційного господарського суду, наголосив, що основними завданнями суду на 2016 рік залишаються систематичне обговорення на зборах суддів стану здійснення правосуддя, питань щодо внутрішньої діяльності суду чи роботи конкретних суддів або працівників апарату суду, питань щодо практики застосування законодавства, підготовка на актуальних прикладах правозастосування пропозицій щодо вдосконалення судової практики і законодавства та подання їх до Вищого господарського суду України, здійснення аналізу скарг на дії суддів і працівників апарату суду та вжиття заходів щодо усунення причин їх виникнення, здійснення постійного контролю за дотриманням процесуальних строків під час розгляду справ, а також за станом справ, зупинених провадженням, здійснення заходів щодо підвищення кваліфікації суддів та працівників апарату судів, щодо реалізації Стратегії розвитку судової влади України на 2015-2020 роки, схваленої Указом Президента України від 20.05.2016 № 276/2015, та Концепції інформаційно-комунікаційної стратегії Ради суддів України (рішення Ради суддів України від 30.11.2012 № 72).

 

В обговореннях виступили:

Заступник голови суду Скрипничук І.В., судді Ніколаєв М.І., Марущак І.В., які запропонували взяти до відома результати роботи господарського суду Чернівецької області за 2015 рік, визнати роботу голови господарського суду Желіка Б.Є. за звітний період доброю, забезпечити в 2016 році виконання всіх заходів з плану роботи суду та вимог Вищого господарського суду України, забезпечити виконання завдань, поставлених перед господарськими судами пленумом Вищого господарського суду України у постанові від 25.02.2016 р. № 1“Про підсумки роботи господарських судів України в 2015 році та завдання на 2016 рік”, підвищити якість роботи та посилити особисту відповідальності суддів за своєчасне і якісне вирішення судових спорів.

 

СЛУХАЛИ:

По третьому питанню голову господарського суду Желіка Б.Є., який повідомив, що на виконання Плану роботи суду на І півріччя 2016 року всіма суддями складено аналітичні картки скасованих судових актів за 2015 рік, проаналізовано кількість скасованих (змінених) процесуальних документів та причини їх скасування (зміни) вищими судовими інстанціями.

Згідно зведених внутрішніх даних за 2015 рік в апеляційному та касаційному порядку скасовано (змінено) 51 судовий акт, з них 35 рішень та 16 ухвал, з яких:

- в апеляційному порядку 21 рішення (8 повністю, 13 частково) та 13 ухвал (7 повністю, 6 частково),

- в касаційному порядку Вищим господарським судом України 7 рішень (повністю) та 3 ухвали (повністю)

- Верховним Судом України 7 рішень (5 повністю, 2 частково).

Найбільше скасованих судових актів у суддів Байталюка В.Д. (7), Гурина М.О. (7), Паскаря А.Д. (6),  Марущака І.В. (5), найменше – по одному скасованому документу, в суддів Скрипничука І.В. та Миронюка С.О.

Усі справи, в яких скасовано судові акти, були предметом вивчення і обговорення на зборах суддів, деякі зі справ перебувають на касаційному перегляді, особливу увагу приділено вивченню помилок у справах, в яких судові рішення скасовані Верховним Судом України.

Згідно остаточних статистичних даних, опублікованих у Статистичному бюлетені господарських судів України за 2015 рік, у 2015 році в апеляційному та касаційному порядку скасовано та змінено 43 судових акти, що становить 1,7% до загальної кількості прийнятих суддями нашого суду процесуальних актів, відповідно, показник стабільності судових рішень в господарському суді Чернівецької області становить 98,3%. У доповіді голови Вищого господарського суду України Львова Б.Ю. зазначено, що господарський суд Чернівецької області за показниками якості розглянутих справ поділив перше місце з господарським судом Кіровоградської області, що свідчить про непогані результати роботи суддівського корпусу нашого суду, разом з тим, наявність певного відсотка скасованих та змінених судових рішень вищими інстанціями свідчить про необхідність покращення роботи суду з відправлення правосуддя.

Для цього, зокрема, суддею у відставці Турченко Л.М., яка здійснює аналітичну і довідкову роботу та проводить узагальнення судової практики, складено довідку про результати вивчення  та узагальнення підстав (причин) скасування або зміни в другому півріччі 2015 року вищими судовими інстанціями судових актів, постановлених суддями господарського суду Чернівецької області. Із зазначеною довідкою голова суду ознайомив суддів, звернув увагу на її ґрунтовність та конкретність, закликав усіх суддів ще раз уважно вивчити результати узагальнення.

Голова суду також звернув увагу присутніх, що на даний час стабільності судових рішень приділяється максимальна увага, в порівнянні з показниками інших господарських судів наші є непоганими, однак вважає, що робота суддів з вивчення судової практики Верховного Суду України  та Вищого господарського суду України є недостатньою, закликав більш наполегливо підвищувати кваліфікаційний рівень, займатися самоосвітою, більш ретельно та вдумливо вивчати матеріали судових справ та готуватися до судових засідань.

 

СЛУХАЛИ:

По четвертому питанню щодо причин скасування судових рішень суддів:

1) А.А. Бутирського по справі № 926/368/15 за позовом Чернівецької міської ради до фізичної особи-підприємця Требиша В.В., третя особа без самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Комунальне підприємство “Міський торгівельний комплекс “Калинівський ринок”, про відновлення стану земельної ділянки шляхом знесення самочинно збудованого об’єкту.

Рішенням від 28.08.2015 р., залишеним у силу постановою ЛАГС від 06.10.2015 р., у позові відмовлено з тих підстав, що позивач дозволив третій особі створювати комісії щодо визначення придатності об’єктів торгівлі на ринку, а третя особа розробила відповідні положення, на підставі яких відповідач отримав в належному порядку дозвіл на будівництво торгового павільйону на території ринку.

 Названі судові акти скасовані Вищим господарським судом України, який вказав, що спірний об’єкт не є стаціонарним і його переміщення може відбутися без втрати вартості і цільового призначення, тому відновлення порушених прав позивача як власника землі можливе шляхом приведення її в попередній стан, в зв’язку з чим направив справу на новий розгляд. З висновками ВГСУ суддя погоджується;

2) Гурина М.О. по справах:

- № 926/1323/15 за позовом Міністерства оборони України до підприємства з іноземними інвестиціями ТОВ ТПК “Грін Рей” про стягнення штрафних санкцій 46072,80 грн. Рішенням від 08.09.2015 р. позов задоволено частково в сумі 25365,20 грн., у решті вимог відмовлено виходячи з того, що розмір нарахованої пені перевищував подвійну облікову ставку НБУ, а частина пені нарахована поза межами строків позовної давності.

Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 12.01.2016 р. рішення скасовано та прийнято нове, яким позов задоволено виходячи з того, що до спірних правовідносин з поставки товару за прострочення строків поставки товару (а не грошового зобов’язання) застосування розміру подвійної облікової ставки НБУ при нарахуванні пені є помилковим;

- № 926/1266/15 за позовом фізичної особи-підприємця Баранової Т.І. до виконавчого комітету Чернівецької міської ради, департаменту економіки Чернівецької міської ради та Київського національного торговельно-економічного університету про визнання недійсним пункту рішення та договору оренди нерухомого майна.

Рішенням від 02.09.2015 р. позов задоволено з тих підстав, що спірні пункт рішення і договір оренди суперечать чинному законодавству. Постановою ЛАГС від 15.01.2016 р. рішення скасовано та відмовлено в задоволенні позову з посиланням на те, що ані оспорюваний пункт рішення міської ради, ані договір оренди не порушують права та інтереси позивача в контексті спірних правовідносин;

3) суддю Дутку В.В. по справі № 926/914-б/14 про банкрутство ТОВ “Боянівка Імпекс ЛТД”. Постановою ЛАГС від 19.10.2015 р. повністю скасовано постанову господарського суду від 30.06.2015 р. про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором Бурму С.В., справу направлено на новий розгляд до місцевого господарського суду.

Постановою ВГСУ від 12.01.2016 р. змінено резолютивну частину постанови ЛАГС, скасовано постанову господарського суду від 30.06.2015 р. в частині призначення ліквідатора та в цій частині справу направлено на новий розгляд.

Постанова касаційного суду мотивована тим, що закон про банкрутство не передбачає винятків щодо застосування електронного запиту на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого на призначення ліквідатором підприємства-боржника по справах про банкрутство, порушених за ст. 95 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, при цьому господарський суд не позбавлений можливості відхилити таку кандидатуру і призначити ліквідатором голову ліквідаційної комісії боржника. З висновками ВГСУ суддя погоджується повністю;

4) суддю Ковальчук Т.І. по справі № 5/213/б про банкрутство ТОВ “Хлівищанка”.

Ухвалою від 15.12.2014 р. затверджено звіт ліквідатора Рабанюка В.С. за результатами ліквідаційної процедури та ліквідаційний баланс ТОВ “Хлівищанка”, боржника визнано таким, що звільнився від боргів і може здійснювати підприємницьку діяльність, провадження у справі припинено. Постановою ЛАГС від 18.05.2015 року за скаргою Стрижибороди В.Т. зазначену ухвалу скасовано, відмовлено в затвердженні звіту ліквідатора, справу направлено на новий розгляд на стадії судової процедури ліквідації. При цьому суд апеляційної інстанції вказав, що звіт ліквідатора і ліквідаційний баланс не відповідають вимогам статті 32 Закону про банкрутство, у матеріалах справи відсутні показники ліквідаційної маси (дані її інвентаризації), що містять відомості про усі види майнових активів банкрута, які належать йому на праві власності або повного господарського відання на дату відкриття ліквідаційної процедури та виявлені в ході ліквідаційної процедури, а погашення вимог кредиторів відбулося не з єдиного ліквідаційного рахунку, що є порушенням закону, до звіту також не додано копій укладених договорів купівлі-продажу об’єктів ліквідаційної маси та актів приймання-передачі реалізованого майна банкрута.

В обгрунтування свого рішення суддя посилається на фактичні обставини справи, за яких вона вважала, що є підстави для затвердження звіту ліквідатора і ліквідаційного балансу банкрута.

В обговореннях виступив голова суду Желік Б.Є., який звернув увагу на скасовані судові рішення судді Гурина М.О. Так, судова практика щодо стягнення неустойки за прострочення строків поставки товару є усталеною і свідчить про те, що до такої неустойки не застосовується положення про обмеження розміру пені подвійною обліковою ставкою НБУ, що притаманне відповідальності за невиконання саме грошового зобов’язання. Щодо другої справи голова суду зауважив, що під час вирішення господарського спору суд в силу ст. 1 ГПК України обов’язково повинен встановити порушене право позивача, адже за відсутності порушеного права позивача позов задоволенню не підлягає.

За результатами розгляду і обговорення питань порядку денного

збори суддів вирішили:

 

 1. Звернутися до голови Вищого господарського суду України Б. Ю. Львова з поданням щодо порушення клопотання перед Президентом України Порошенком П.О. про нагородження державною відзнакою – орденом княгині Ольги, судді у відставці господарського суду Чернівецької області Турченко Любові Микитівни.
 2. Взяти до відома звіт голови господарського суду Желіка Б.Є. про роботу 2015 році, інформацію про підсумки роботи господарського суду за 2015 рік та завдання на 1 півріччя 2016 року.
 3. Визнати роботу голови господарського суду Желіка Б.Є. за 2015 рік доброю.
 4. Взяти до відома аналіз якості роботи суддів за 2015 рік.
 5. 5. Взяти до відома причини скасування судових рішень, що повернулися у січні 2016 року з апеляційного та касаційного перегляду.

 (рішення прийняті одноголосно).

 

Додатки:

 1. Реєстраційний список суддів.
 2. Підсумки роботи господарського суду Чернівецької області за 2015 рік.
 3. Довідка щодо характеристики основних показників судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики за результатами розгляду справ господарським судом Чернівецької області у 2015 році.
 4. Витяг зі Статистичного бюлетеня господарських судів України за 2015 рік.
 5. Аналіз скасованих судових рішень за 12 місяців 2015 року та аналітичні картки.
 6. Довідка про результати вивчення та узагальнення підстав (причин) скасування або зміни в другому півріччі 2015 року вищими судовими інстанціями судових актів, постановлених суддями господарського суду Чернівецької області.
 7. Аналіз причин скасування судових рішень, що повернулися у січні 2016 року з апеляційного та касаційного перегляду (на 9-х арк.).

 

Голова зборів                                                                         Б.Є.Желік

        

        Секретар зборів                                                     Т.І.Ковальчук