flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Рішення зборів суддів, оформлене протоколом №3 від 30.03.2015 року

ПРОТОКОЛ 3

зборів суддів господарського суду Чернівецької області

 

30 березня 2015 року                                                                          м. Чернівці

 

Присутні: Желік Б.Є. (голова суду), Скрипничук І.В. (заступник голови суду), судді Паскарь А.Д., Байталюк В.Д., Бутирський А.А., Гончарук О.В., Гурин М.О., Гушилик С.М., Дутка В.В., Ковальчук Т.І., Марущак І.В., Миронюк С.О., Ніколаєв М.І., Проскурняк О.Г., Тинок О.С., Швець М.В. 

  

Зборами суддів одноголосно обрано головою зборів суддів – Желіка Б.Є. та секретаря зборів – Ковальчук Т.І.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Звіт голови господарського суду Желіка Б.Є. про його роботу і підсумки роботи господарського суду за 2014 рік та обговорення завдання на 1 півріччя 2015 року.
 2. Обговорення рішень Ради суддів України.
 3. Обговорення довідки Львівського апеляційного господарського суду за наслідками аналізу причин скасування судових рішень місцевих судів Львівського апеляційного округу за четвертий квартал 2014 року.
 4.  Аналіз причин скасування судових рішень, що повернулися у лютому 2015 року з апеляційного та касаційного перегляду.

Збори відкрив голова зборів суддів голова господарського суду Чернівецької області Желік Б.С, який запропонував затвердити порядок денний. Інших пропозицій не надходило.

Вирішили: затвердити запропонований порядок денний (рішення прийнято одноголосно).

СЛУХАЛИ:

Голова суду сказав, що згідно з Планом роботи господарського суду Чернівецької області на І півріччя 2015 року заслуховування звіту голови суду за результатами роботи заплановано на лютий 2015 року, але в зв’язку з його перебуванням у відпустці звіт надається зборам суддів у березні поточного року.

Борис Євграфович доповів зборам суддів, що впродовж 2014 року судом в цілому виконано план роботи на І та ІІ півріччя 2014 року, виконано всі завдання й доручення, які надходили з Вищого господарського суду України та Львівського апеляційного господарського суду, а також від Ради суддів господарських судів України та Ради суддів України, забезпечено виконання вимог постанови пленуму Вищого господарського  суду України  від 10.07.2014 р. № 2 “Про підсумки роботи господарських судів України в 2013 році в першому півріччі 2014 року та завдання на друге півріччя 2014 року”.

Голова суду ознайомив суддів зі змістом Доповідної записки про роботу суду  у 2014 році, зазначив, що орган суддівського самоврядування – збори суддів, працював належним чином, відповідно до затвердженого плану роботи, збори проводилися регулярно, оперативно розглядали питання, віднесені до їх компетенції Законом України “Про судоустрій і статус суддів” та винесені на розгляд зборів відповідно до плану роботи суду. У 2014 році також відбулися вибори голови суду і заступника голови суду за новою процедурою, введеною Законом України “Про відновлення довіри до судової влади в Україні” .

В 2014 році належним чином була організована робота апарату господарського суду, забезпечено належну трудову і виконавську дисципліну, чітку роботу помічників суддів та секретарів судових засідань, функціонування підрозділів, які забезпечують процес судочинства та роботу всього апарату суду.

Головою суду здійснювався постійний оперативний контроль за якістю роботи суддів, дотриманням процесуальних норм при розгляді справ та процесуальних строків призначення справ до розгляду, термінів вирішення спорів, надсилання процесуальних документів учасникам судового процесу; проводилась робота з висвітлення діяльності господарського суду Чернівецької області у засобах масової інформації, забезпечено проведення узагальнень судової практики відповідно до плану роботи суду, проходження підвищення кваліфікації суддями, помічниками суддів та секретарями судових засідань, проведення навчання, участь у наукових конференціях та теоретично-практичних семінарах.

Проведено роботу з усунення причин звернення зі скаргами на дії суддів і працівників апарату господарського суду. Так, протягом 2014 року надійшло всього 2 скарги, які, проте, не розглянуті ВККС по суті.

Керівництвом суду забезпечено належне виконання заходів із реалізації вимог антикорупційного законодавства, дотримання положень законодавства про інформацію, про доступ до судових рішень, звернення громадян. Систематичні перевірки дотримання суддями встановлених процесуальних строків показують, що справи вирішуються протягом нормативного терміну, а всі процесуальні документи вчасно відправляються учасникам провадження.

Борис Євграфович зазначив, що постійна увага приділяється питанню  забезпечення рівномірного навантаження суддів та дотримання спеціалізації при розгляді судових спорів, здійснюється систематичний моніторинг за навантаженням, забезпечено суворе дотримання порядку авторозподілу судових справ тощо.

За результатами роботи суду голова звернув увагу на загальні показники розгляду судових справ та показники якості судочинства.

Голова суду сказав, що в порівнянні з 2013 роком показник розглянутих справ зменшився на 36 одиниць (1294 проти 1330).

При цьому загальна кількість спорів, пов’язаних з укладенням, зміною, розірванням, виконанням договорів та визнанням їх недійсними зросла з 771 у 2013 р. до 822 справ у 2014 р., спорів, пов’язаних з укладенням, зміною, розірванням та визнання недійсними договорів – з 85 до 102, спорів з виконання договорів (правочинів) – з 714 до 747, спорів, пов’язаних з невиконанням або неналежним виконанням зобов’язань договорів купівлі-продажу зросла  на 22% , або на 73 справи.

    Найбільше зростання кількості розглянутих у 2014 році справ, пов’язане із спорами з земельних відносин: 44 у 2013 році проти 108 в 2014 році.

Але загальне зменшення кількості розглянутих справ мало місце за рахунок зменшення   спорів категорії “інші спори”, яких у 2013 році судом розглянуто 69, а у 2014 році – 24.

Також голова суду зупинився на якісних показниках роботи суду.

Так, проведено статистичний аналіз скасованих судових актів за 2014 рік, всього за даними суду скасовано і змінено 57 процесуальних актів з них 35 рішень (21 в апеляційному порядку, 14 в касаційному порядку), 6 ухвал (з них 11 в апеляційному порядку, 5 в касаційному порядку) одну постанову частково скасовано Вищим господарським судом України. За 2014 рік жодного скасованого акту не було в судді Швеця М.В., мінімальна кількість скасованих актів (по 1) у суддів Желіка Б.Є. і Гушилик С.М., у судді Скрипничука І.В. два скасованих судових рішення, по три – у суддів Гончарука О.В., Тинка О.С., Ніколаєва М.І., Миронюка С.О., по чотири – у суддів Дутки В.В., Паскаря А.Д., Бутирського А.А., по п’ять у суддів Марущака І.В., Проскурняка О.Г. та Гурина М.О., у судді Байталюка В.Д. 6 скасованих і змінених процесуальних актів, у судді Ковальчук Т.І. – вісім.

Проте, згідно статистичних даних Вищого господарського суду України з врахуванням корегування за результатами касаційного перегляду оскаржених рішень всього по нашому суду скасовано 40 судових актів, відповідно, відсоток скасування становить 2% і ми по кількості скасованих рішень займаємо третє місце після господарських судів Кіровоградської області (1,4%) Чернігівської, Вінницької та Хмельницької областей (1,7%).

Ніби відсоток невеликий, менший аніж у 2013 році, але кількість скасованих і змінених рішень є значною, зауважив голова суду, особливо по колегії з розгляду справи про банкрутству, тому суддям потрібно ще раз по колегіях опрацювати допущені помилки і причини скасування рішень.

Протягом 2014 року, сказав Борис Євграфович, судді щомісячно на зборах суддів обговорювали причини скасування прийнятих ними рішень, розбиралися в допущених помилках, однак, вочевидь, цього було недостатньо. Голова суду наголосив на персональній відповідальності кожного судді за прийняті ним рішення, закликав більш ретельно та професійно підходити до вивчення та розгляду судових справ, готуючись до розгляду справи вивчати відповідну судову практику Вищого господарського суду України та узагальнення практики розгляду судових спорів, які в 2013 році щоквартально почали складати в Львівському апеляційному господарському суді та надсилати до місцевих господарських судів.

Також голова суду звернув увагу на певні недоліки в роботі суду: так, недостатньою є робота з реагування на виявлені недоліки в роботі підприємств, установ і організацій, кількість окремих ухвал і повідомлень в порядку ст. 90 ГПК України є незначною, недостатньо добре організована робота з органами ЗМІ, мало друкованої інформації про роботу господарського суду подається у газетах і журналах, потребує покращення інформативне наповнення веб-сторінки суду в мережі Інтернет, для популяризації та висвітлення роботи суду не використовується така форма комунікацій з громадськістю як дописування у соціальних мережах Фейсбуці, Твіттері тощо. Усунення цих недоліків є одним із завдань на 2015 рік, над чим керівництво суду буде посилено працювати.

Протягом звітного 2014 року голова суду докладав значних зусиль для своєчасної та повної оплати праці суддів і працівників апарату суду, фінансового забезпечення роботи суду, але мали місце певні проблеми із бюджетним асигнуванням.

Так, зокрема, не проведені платежі за фактично надані послуги, а саме за супровід програмного забезпечення “Діловодство” з ДП “Інформаційні судові системи“ на суму 12254,00 грн., за послуги по обслуговуванню внутрішньої телефонної мережі в сумі 4000,00 грн., заправка катриджів – 3525,00 грн., за 2 місяці 2014 року послуги за ліцензійне оновлення бази даних з ТОВ “Ліга – Закон” на суму 1339,00 грн. Загальна сума кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015 становила 21118,00 грн.

У зв’язку з відсутністю фінансового підкріплення зі сторони Державної казначейської служби України у Чернівецькій області суд був змушений провести зняття юридичних та фінансових зобов’язань:

- по загальному фонду на загальну суму 18500 грн. (видатки на придбання госптоварів – 2000 грн., на придбання хімречовин для створення належних санітарно-гігієнічних умов в суді – 8500 грн., на виготовлення поліграфічної продукції – 8000 грн.). 

- по спеціальному фонду на суму 139068 грн., а саме на придбання канцтоварів – 12000 грн., на придбання електротоварів – 5000 грн.,  на придбання засобів інформатизації – 16900 грн., на придбання противірусного програмного забезпечення – 12768 грн., на придбання ліцензійного програмного забезпечення – 72500 грн., на техобслуговування систем кондиціонування – 19900 грн.

У підсумку, зазначив голова суду, за результатами роботи в 2014 році у суду є як непогані досягнення, так і певні недоліки в роботі, над усуненням яких і буде працювати керівництво суду і весь колектив суду в 2015 році.

В обговореннях виступили: заступник голови господарського суду Скрипничук І.В., судді Ніколаєв М.І., Дутка В.В., які запропонували взяти до відома результати роботи господарського суду Чернівецької області за 2014 рік, визнати роботу голови господарського суду Желіка Б.Є. за звітний період доброю, забезпечити в 2015 році виконання всіх заходів з плану роботи суду та вимог Вищого господарського суду України, підвищити якість роботи та посилити особисту відповідальності суддів за своєчасне і якісне вирішення судових спорів.

 

СЛУХАЛИ:

По другому питанню голову господарського суду Желіка Б.Є., який сказав, що до суду надійшло рішення Ради суддів України від 04.03.2015 р. № 10, прийнятого за результатами обговорення інциденту, що мав місце 01.03.2015 р. за участі судді Макарівського районного суду Київської області Оберемка В.О., який під час спілкування із співробітниками Державтоінспекції порушив морально-етичні принципи поведінки судді, в зв’язку з чим Рада суддів України вирішила звернутися до Вищої кваліфікаційної комісії з проханням провести термінову перевірку щодо дій зазначеного судді та вирішити питання про притягнення його до передбаченої законодавством відповідальності.

Голова суду наголосив, що статус судді зобов’язує до суворого і безумовного дотримання морально-етичних принципів поведінки, які безпосередньо пов’язані з авторитетом судової влади. Вимагаючи від органів державної влади, громадян, інших суб’єктів дотримуватися принципів незалежності і недоторканості суддів, проявляти повагу до судів і  представників судової влади, судді самі повинні забезпечити гідне поводження як на роботі, так і в приватному житті, демонструвати високу професіональну і особисту гідність, дотримуватися високих стандартів поведінки.

В обговореннях виступили:

      1) судді Проскурняк О.Г., Швець М.В., Байталюк В.Д., які зазначили, що недостойна поведінка окремих представників суддівського корпусу негативно проектується на всю ланку судової влади, через що пересічні громадяни вважають, що майже всі судді можуть дозволити собі поводитися неналежним чином. У даний час, коли у суспільстві надзвичайно загострено сприймається будь-яке відхилення публічних осіб, а особливо суддів, від дотримання належних правил поведінки, окрім того, мають місце певні провокативні виступи і нападки на суди і суддів у пресі тощо,  судді особливо повинні відчувати свою відповідальність і обов’язок гідного поводження в усіх сферах життя. Тому вважають, що Рада суддів України належним чином відреагувала на випадок із суддею Оберемком В.О., пропонують взяти відповідну інформацію до відома всім суддям і звернути увагу, що всі судді повинні дотримуватися гідної поведінки у приватному житті.

 

СЛУХАЛИ:

По третьому питанню голову господарського суду Желіка Б.Є., який сказав, що в порядку надання методичної допомоги до господарського суду надійшла довідка Львівського апеляційного господарського суду за наслідками аналізу причин скасування судових рішень місцевих судів Львівського апеляційного округу за четвертий квартал 2014 року.

У довідці зазначені показники скасованих в апеляційному порядку судових рішень за 4 квартал 2014 року по всіх судах Львівського апеляційного округу, наш суд знаходиться на другому місці після господарського суду Львівської області, нам скасовано 12 судових актів, зокрема у спорах про звернення стягнення на предмет іпотеки (справа № 926/111/13-г), стягнення 3% річних, пені та штрафу (справи № 926/1159/14, № 926/1246/14, № 926/969/14), у справах про банкрутство (№  926/113-б/13-г). Голова суду звернув увагу, що у довідці детально описано допущені порушення, які призвели до зміни чи скасування судових актів, наголосив, що потрібно вивчити не лише свої помилки, але й опрацювати помилки, допущені суддями інших господарських судів округу з тим, щоб уникнути подібних недоліків у подальшій роботі. Також Борис Євграфович звернув увагу суддів, що в коментарях до низки справ Львівський апеляційний господарський суд зробив посилання на інформаційні листи ВГСУ і постанови пленуму Вищого господарського суду України з різних питань застосування норм матеріального і процесуального права (постанови № 6,7,10,18), а також постанови пленуму Верховного Суду України і судову практику вищих судових інстанцій, що значною мірою сприяє кращому аналізу причин скасування і зміни судових актів.

В обговореннях виступили:

1) заступник голови господарського суду Скрипничук І.В., який звернув увагу, що в окремих випадках суддями були допущені помилки у відносно нескладних питаннях, пов’язаних зі стягненням нарахувань (пені і 3% річних) за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань. З цього питання пленумом Вищого господарського суду України прийнято постанову  від 17 грудня 2013 року № 14 “Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов’язань”, в якій надано детальні і вичерпні роз’яснення з проблематики застосування господарськими судами законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов’язань. Заступник голови суду запропонував суддям взяти до уваги та використовувати в подальшій роботі викладене в довідці ЛАГС за 4 квартал 2014 року.

 

СЛУХАЛИ:

По четвертому питанню суддів:

 (письмовий аналіз додається)

За результатами розгляду і обговорення питань порядку денного

збори суддів вирішили:

 

 1. Взяти до відома звіт голови господарського суду Желіка Б.Є. про його роботу в 2014 році та Доповідну записку про роботу суду у 2014 році.
 2. Визнати роботу голови господарського суду Желіка Б.Є. за 2014 рік доброю.
 3. Взяти до відома рішення Ради суддів України № 10 від 04.03.2015 р.

Усім суддям господарського суду Чернівецької області забезпечити дотримання правил гідної поведінки на роботі та в приватному житті.

 1. Взяти до відома та використання в роботі довідку Львівського апеляційного господарського суду за наслідками аналізу причин скасування судових рішень місцевих судів Львівського апеляційного округу за четвертий квартал 2014 року.
 2. Взяти до відома причини скасування судових актів у справах, що повернулися з апеляційного та касаційного перегляду в лютому 2015 року.

(рішення прийнято одноголосно).

 

Додатки:

 1. Звіт голови господарського суду про підсумки роботи господарського суду Чернівецької області за 2014 рік.
 2. Доповідна записка про роботу суду в 2014 році.
 3. Аналіз скасованих судових актів за 12 місяців 2014 року.
 4. Аналітичні картки.
 5. Результати перегляду судових рішень господарських судів України (Таблиця № 18).
 6. Рішення Ради суддів України № 10 від 04.03.2015 р.
 7. Аналіз скасованих судових рішень у справах, що повернулися з апеляційного та касаційного перегляду у лютому 2015 року.

 

Голова зборів                                                                         Б.Є.Желік

        

        Секретар зборів                                                     Т.І.Ковальчук