flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Зборами суддів господарського суду Чернівецької області

від 08.10.2015 р., протокол № 11

зі змінами від 21.12.2017, протокол №12

від 16.11.2020, протокол №8

від 18.03.2021, протокол № 2

від 31.03.2021, протокол № 3

від 15.04.2021, протокол № 4

від 13.12.2021, протокол № 9

від 03.08.2022, протокол № 5

 

 

Засади використання автоматизованої системи документообігу Господарського суду Чернівецької області

 

Розділ І

Загальні положення

 

1.1. Засади функціонування автоматизованої системи документообігу суду у Господарському суді Чернівецької області розроблено відповідно до Положення про автоматизовану систему документообігу суду (далі - Положення), затвердженого Рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 30 (із змінами) та враховуючи вимоги Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Кодексу України з процедур банкрутства, Господарського процесуального кодексу України, Інструкції з діловодства в господарських судах України, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України № 28  від 20.02.2013 року та інших нормативно-правових актів..

1.2. Ці Засади є обов’язковими в роботі в автоматизованій системі Господарського суду Чернівецької області.

1.3. Коефіцієнт навантаження на одного суддю, встановлений даними Засадами, дає змогу визначити реальне навантаження справами, заявами суддів та рівномірно розподіляти таке навантаження між усіма суддями.

1.4. У Господарському суді Чернівецької області використовується комп'ютерна програма "Діловодство спеціалізованого суду", розроблена адміністратором автоматизованої системи для судів господарської юрисдикції.

Технічний супровід та підтримка працездатності автоматизованої системи в суді здійснюються адміністратором автоматизованої системи на підставі укладених договорів з ДСА України та судом.

1.5. Знеструмлення електромережі суду, вихід з ладу сервера автоматизованої системи та інші умови, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, відповідно фіксуються актами, складеними комісією під головуванням керівника апарату (особи, яка виконує його обов’язки), із зазначенням у них дати, часу настання та закінчення дії відповідних обставин, причин виникнення, заходів вжитих для їх усунення. Електронні примірники зазначених актів вносяться до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після усунення обставин.

Автоматичний розподіл судових справ між суддями здійснюється невідкладно після налагодження роботи автоматизованої системи або на наступний робочий день після усунення зазначених у п. 5 Розділу І Засад обставин.

1.6. Питання щодо автоматизованого розподілу справ, які не врегульовані Законом, Положенням про автоматизовану систему документообігу та даним рішенням зборів суддів, вирішуються зборами суддів.

 

Розділ ІІ

Параметри автоматизованого розподілу справ та заяв

2.1 Розподіл судових справ між суддями здійснюється з урахуванням спеціалізації суддів, навантаження кожного судді, заборони брати участь у перегляді рішень для судді, який брав участь в ухваленні судового рішення, про перегляд якого порушується питання, перебування суддів у відпустці, на лікарняному, у відрядженні, закінчення терміну повноважень судді, а також в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ.

2.2 У Господарському суді Чернівецької області запроваджено наступну спеціалізацію суддів, з урахуванням Загального класифікатора спеціалізацій суддів та категорій справ, затвердженого Наказом Державної судової адміністрації від 21.12.2018 № 622 (із змінами):

Спеціалізована колегія № 1: голова колегії - Ніколаєв М.І.,

судді - Гурин М.О., Байталюк В.Д., Гончарук О.В., Марущак І,В., Проскурник О.Г., Тинок О.С.

Дана колегія розглядає наступні категорії справ за спеціалізацією господарського судочинства:

2.3 У разі відсутності суддів в межах певної спеціалізації для розгляду певної категорії справ, автоматизований розподіл здійснюється між усіма суддями незалежно від їх спеціалізації.

2.4 Встановити наступні коефіцієнти складності судових справ для розрахунку в автоматизованій системі документообігу суду навантаження на одного суддю та коефіцієнти навантаження:

- справи про банкрутство – 3;

- справи позовного провадження всіх категорій спорів (крім банкрутства) та справи за заявою про нововиявлені обставини – 2;

- всі інші заяви (про видачу судового наказу, скарги,  клопотання) – 1.

2.5 3 метою врахування коефіцієнта навантаження судді в автоматизованій системі документообігу суду визначити коефіцієнт форми участі у розгляді справи:

- головуючий суддя – коефіцієнт 1;

- суддя-член колегії суддів – коефіцієнт 0,5.

2.6 У суді застосовуються:

- автоматизований розподіл судових справ під час реєстрації відповідної судової справи;

- пакетний автоматизований розподіл судових справ після реєстрації певної кількості судових справ;

- розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді;

- повторний автоматизований розподіл судових справ.

2.7 Після автоматизованого розподілу судових справ відповідальна особа суду негайно передає судові справи визначеному автоматизованою системою судді (головуючому судді).

2.8 У разі виділення однієї або декількох позовних вимог в самостійне провадження (роз’єднання позовних вимог), з позовної заяви виготовляються копії в кількості виділених позовних вимог та реєструються в системі документообігу суду в загальному порядку передбаченому для реєстрації позовних заяв і передаються судді, який прийняв рішення про роз’єднання позовних вимог.

2.9 Не розподіляються конкретному судді судові справи, що надійшли:

- за шістдесят календарних днів включно до закінчення повноважень судді;

- у день припинення (відсутності) повноважень судді;

- за три календарні дні включно до початку відпустки або відрядження судді, якщо її тривалість становить чотирнадцять календарних днів або менше, а у табелі обліку робочого часу щодо такого судді наявні відповідні відомості, підтверджені первинними документами;

- за чотирнадцять календарних днів включно до початку відпустки або відрядження судді, якщо її тривалість становить більше чотирнадцяти календарних днів, а у табелі обліку робочого часу щодо такого судді наявні відповідні відомості, підтверджені первинними документами;

- у день відсутності судді на робочому місці - за наявності у табелі обліку робочого часу щодо нього відомостей про підстави відсутності на роботі (із нез'ясованих причин; через виклик повісткою до суду, правоохоронних органів, військових комісаріатів, за листком тимчасової непрацездатності, за наказом про відрядження, про надання відпустки, про притягнення до дисциплінарної відповідальності, про звільнення тощо), підтверджених первинними документами.

2.11. Судові справи, що надійшли із судів апеляційної або касаційної інстанцій після скасування ухвал, які не перешкоджають подальшому розгляду судової справи, не підлягають автоматизованому розподілу, а передаються тим суддям, ухвалу яких скасовано чи у провадженні яких перебувала або перебуває судова справа.

2.12. Визначення колегіального складу суду здійснюється за допомогою автоматизованої системи розподілу справ на підставі ухвали судді, постановленої відповідно до ч. 10 ст. 33 ГПК України.

2.13. Формування складу колегій для колегіального розгляду справи в Господарському суді Чернівецької області, у т.ч. розподіл справ, які повернуті касаційною інстанцією на новий розгляд, здійснюється автоматизованою системою документообігу суду, як правило, із врахуванням спеціалізації суддів, а у разі неможливості врахувати спеціалізацію (з причин здійснення розгляду справи всіма суддями певної колегії, задоволення відводів суддям та інше), в загальному порядку.

При визначенні персонального складу колегії для розгляду конкретної справи про банкрутство (крім головуючого судді), призначення суддів в автоматизованому порядку здійснюється з урахуванням спеціалізації. У разі неможливості призначення суддів зі складу колегії №3 в розподілі приймають участь всі судді.

У разі призначення колегіального розгляду справи при надходженні позовної заяви, головуючий суддя визначається автоматизованою системою з урахуванням спеціалізації.

У разі отримання справи на новий розгляд, яка розглядалась колегіально, розгляд здійснюється у новому складі колегією суддів, визначеній в автоматизованому порядку згідно вимог даних Засад.

2.14 У випадку тимчасової непрацездатності (відрядження, відпустки тощо) головуючого судді на строк, що не призводить до порушення строків вирішення справи, повторний автоматизований розподіл не проводиться. Особи, які беруть участь у справі, повідомляються про неможливість проведення судового засідання керівником апарату суду (або особою, яка виконує його повноваження) за формою, що додається до цих засад (Додаток №1). Після усунення обставин, передбачених абзацом 1 цього підпункту, справа призначається до розгляду в судовому засіданні головуючим суддею.

2.15 У виняткових випадках у разі, коли суддя у передбачених законом випадках не може продовжувати розгляд справи понад 14 календарних днів (тимчасова непрацездатність, відпустка тощо), що призведе до порушення строків розгляду справи, невирішені судові справи передаються для повторного автоматизованого розподілу за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду (або особи, яка виконує його повноваження), що додається до матеріалів справи.

2.16 Якщо суддя не може вийти на роботу через певні непередбачувані завчасно причини (раптова хвороба чи травма, сімейні обставини тощо), він повинен до 10-00 год. поточного дня усно (по телефону чи через помічника або секретаря судового засідання) повідомити кадрову службу суду про свою неявку для вирішення питання про перенесення призначених ним до розгляду на такий день справ чи передачі їх на повторний автоматизований розподіл.

2.17 У разі неможливості продовження розгляду справи одним із суддів - членів колегії (відпустка, довготривале перебування на лікарняному тощо) заміна судді-члена колегії здійснюється автоматизованою системою на підставі мотивованого розпорядження керівника апарату суду (або уповноваженої ним особи) на підставі службової записки судді - голови колегії з метою дотримання передбаченого законом строку розгляду цієї справи  виключно за умови, якщо суддя – член колегії не може продовжувати розгляд справи понад 14 календарних днів, що призведе до порушення строків розгляду справи.

2.18 Заяви про забезпечення позову та заяви про забезпечення доказів, що надійшли після подання позовної заяви передаються раніше визначеному у судовій справі судді.

У разі подання заяви про забезпечення позову до подання позовної заяви та постановлення ухвали про забезпечення (або яка ще перебуває на розгляді), подана позовна заява передається раніше визначеному у судовій справі судді.

2.19 Після відкриття провадження у справі заяви процесуального характеру (у т.ч. зустрічна позовна заява), які не мають встановлених строків розгляду, передаються тому судді, який відкрив провадження у справі, а в разі його відсутності (відпустка, хвороба відрядження), такі заяви розглядаються після виходу судді (суддів) з відпустки, відрядження (припинення інших обставин, які зумовили відсутність судді (суддів).

2.20. У разі скасування рішення (ухвали) суду судом вищої інстанції з направленням судової справи на новий розгляд до суду першої інстанції, всі нерозглянуті заяви, заяви розгляд яких було відкладено (зупинено) до повернення матеріалів справи до суду першої інстанції, розпорядженням керівника апарату суду (особи, що виконує його обов’язки) передаються для розгляду судді, який автоматизованою системою документообігу був визначений для нового розгляду судової справи.

2.21 У разі необхідності видачі виконавчого документу за відсутності судді (когось зі складу колегії суддів), що ухвалив судове рішення, виконавчий документ підписує суддя (судді у разі колегіального вирішення справи), визначений розпорядженням голови суду чи його заступника.

Такий же порядок застосовується щодо розподілу заяв по справі, по яких не передбачається винесення процесуального документа (наприклад, про повернення оригіналів документів тощо).

2.22. Раніше визначеному у судовій справі судді передаються заяви, розгляд яких передбачений ст. 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337, 342, 362 ГПК України та п. 19.4 частини 1 Перехідних положень.

2.23. У разі необхідності вирішення питання про відвід судді в порядку ст. 39 ГПК України суддею, який не входить до складу суду, визначення судді здійснюється згідно ч. 1 ст. 32 ГПК України незалежно від спеціалізації.

У разі задоволення в порядку ч.3 ст. 39 ГПК України заяви про відвід судді, який розглядає справу одноособово, справа на підставі ст. 32 цього Кодексу, в порядку передається іншому судді з урахуванням спеціалізації суддів та включаючи суддю, який задовольнив заяву про відвід за умови його приналежності до цієї спеціалізації.

Такий самий порядок поширюється на визначення судді (суддів) у разі задоволення заяви про відвід одному або декільком суддям, які розглядають справу колегіально з урахуванням того, що головуючий суддя визначається з урахуванням спеціалізації, інші судді колегії незалежно від спеціалізації.

2.24. У випадках, коли суддя, який видавав судовий наказ за результатами розгляду заяви в наказному провадженні, відсутній на роботі (у зв'язку з перебуванням на лікарняному, відпусткою, відрядженням тощо), матеріали наказного провадження передаються на повторний автоматизований розподіл для визначення іншого складу суду для видачі судового наказу.

2.25. У разі припинення повноважень судді щодо здійснення ним правосуддя, звільнення судді з посади, закінчення повноважень, перебування судді у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, судові справи, що залишилися нерозглянутими суддею, передаються на повторний автоматизований розподіл в строк не більше двох робочих днів.

 

Розділ ІІІ

Особливості автоматизованого розподілу справ про банкрутство

3.1. Всі заяви та скарги, що надходять по справам про банкрутство, у т.ч. позовні заяви та заяви з вимогами до боржника та позовні заяви, що стосуються майна боржника, передаються на розгляд судді, який розглядає дану справу про банкрутство.

У разі направлення на новий розгляд справи про банкрутство в частині, справа у зазначеній частині передається на розгляд іншому судді, визначеному автоматизованою системою документообігу.

Після закінчення нового розгляду матеріали справи передаються головуючому судді для приєднання до справи про банкрутство.

Подальші заяви, клопотання у даній справі в тому числі ті, які стосуються судового рішення, прийнятого іншим суддею при перегляді справи в частині, передаються головуючому судді у справі для їх розгляду  по суті.

3.2. У разі надходження до суду заяви про визнання кредиторських вимог до боржника у справі про банкрутство під час відсутності судді, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство такого боржника (відпустка, тимчасова непрацездатність, відрядження, навчання, тощо), така заява підлягає автоматизованому розподілу між суддями, до спеціалізації яких віднесено розгляд справ про банкрутство.

 Після виходу на роботу судді, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство, матеріали розгляду заяви про визнання кредиторських вимог (іншої заяви) розпорядженням голови суду, або особи, що виконує його повноваження, передається такому судді:

- для розгляду по суті, якщо такий не здійснено попереднім суддею;

- для долучення до матеріалів справи про банкрутство, якщо заяву розглянуто по суті.

3.3. Якщо в зв’язку зі скасуванням судового акту у справі про банкрутство така справа була передана до провадження іншому судді, а в подальшому оскаржуваний судовий акт залишено в силі за результатами апеляційного чи касаційного перегляду, відповідна справа за розпорядженням голови суду або особи, що виконує його обов’язки, передається до провадження судді, судовий акт якого залишено в силі.

3.4. У разі коли у справі про банкрутство повністю або в частині скасовано процесуальний акт, який не перешкоджає руху справи, скасовано процесуальний акт, який визначає стадії провадження у справі про банкрутство, і така справа в скасованій частині передана на вирішення іншому судді в порядку повторного автоматизованого розподілу, після вирішення відповідного питання дана справа повертається за розпорядженням голови суду або особи, що виконує його обов’язки, попередньому судді для продовження провадження у справі.

3.5. У разі, коли справу про банкрутство розглядали усі судді колегії про банкрутство (після скасування їх судових рішень), крім одного судді, то така справа розподіляється такому судді, при цьому у випадку призначення колегіального розгляду у даній справі членами колегії призначаються судді з іншої колегії на загальних підставах.

3.6. У разі, коли всім суддям колегії з розгляду справ про банкрутство скасовано процесуальний акт у справі про банкрутство і це унеможливлює їх участь у справі у відповідності до вимог ст. 35 ГПК України, така справа передається на повторний автоматизований розподіл серед інших суддів без врахування їх спеціалізації.

3.7. У випадку, якщо справа про визнання банкрутом у зв’язку з тимчасовою відсутністю усіх суддів відповідної спеціалізації була розподілена судді, що не входить до складу колегії з розгляду справ про банкрутство, у разі виходу на роботу одного судді, що входить до складу зазначеної колегії, така справа за розпорядженням голови суду або особи, що виконує його обов’язки, передається на розгляд цьому судді.

Якщо одночасно до роботи приступило 2 і більше суддів з колегії з розгляду справ про банкрутство, така справа передається на повторний автоматизований розподіл з урахуванням встановленої спеціалізації.

 

РОЗДІЛ ІV Прикінцеві та перехідні положення

 

4.1 Дані Засади набирають чинності з дня їх затвердження рішенням зборів суддів Господарського суду Чернівецької області та діють до підключення Господарського суду Чернівецької області до модулю автоматизованого розподілу та інших підсистем, якщо інше не буде встановлено внаслідок внесення подальших змін до Положення про автоматизовану систему документообігу суду або інших актів чинного законодавства.

4.2. Дані Засади вносяться до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня після набрання чинності.

4.3. У разі внесення змін до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду збори суддів Господарського суду Чернівецької області новим рішенням затверджують відповідні зміни до Засад.

4.4. Визнати такими, що втратили чинність, Засади використання автоматизованої системи документообігу Господарського суду Чернівецької області, затверджені рішенням зборів суддів від 08.10.2015 № 11 із подальшими змінами.

 

 

Додаток № 1 до Засад використання

автоматизованої системи документообігу

Господарського суду Чернівецької області

 

Ф О Р М А

повідомлення про неможливість проведення судового засідання, передбаченого пунктом 2.14 Засад використання

автоматизованої системи документообігу

Господарського суду Чернівецької області

 

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ   СУД   ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

58000, м. Чернівці, вул. О.Кобилянської, 14, тел. 55-09-34

 

 

П О В І ДО М Л Е Н Н Я

про неможливість проведення судового засідання

 

“___”__________20___ р.                        Учасникам судового процесу у справі           

Вих. № _____________                             № __________________________

                                                                  _____________________________

                                                                  _____________________________

                                                                  _____________________________

                                                                  _____________________________              

                                  

 

У відповідності до п. 2.14 Засад використання автоматизованої системи документообігу Господарського суду Чернівецької області повідомляю, що призначене на “_____”_____________20_____ року судове засідання у справі № __________________ не відбудеться в зв’язку з _______________________
__________________________________________________________________

                                       (зазначити причину).

Про дату наступного судового засідання Вас буде повідомлено в установленому порядку.

 

 

Керівник апарату

Господарського суду

Чернівецької області        _______________             _________________

                                                    (підпис)                       (прізвище, ініціали)                

 

 

Затверджено

Зборами суддів Господарського суду

Чернівецької області від 21.05.2021

Протокол № 5

Голова зборів __________________

 

О.Г.Проскурняк

 

Зміни,

що вносяться до Засад використання автоматизованої системи документообігу

Господарського суду Чернівецької області,

затверджених рішенням зборів суду від 15 квітня 2021 року (протокол № 4)

 

  1. Пункт 2.2. викласти в редакції:

“2.2. У Господарському суді Чернівецької області запроваджено наступну спеціалізацію суддів: 

Спеціалізована колегія № 1: голова колегії –  Ніколаєв М.І.,

судді – Гурин М.О., Байталюк В.Д., Гончарук О.В., Марущак І.В., Проскурняк О.Г., Тинок О.С. 

Дана колегія розглядає наступні категорії справ за спеціалізацією господарського судочинства:

- справи у спорах щодо приватизації майна;

- справи у спорах, що виникають з корпоративних відносин, у т.ч. справи щодо оскарження рішень загальних зборів учасників товариств, органів управління; визнання недійсними установчих документів, внесення змін до них; пов’язані з діяльністю органів управління товариства;  пов’язані з правами на акції, частку у статутному капіталі; визнання недійсними господарських договорів, пов’язаних з реалізацією корпоративних прав; внесення змін у реєстр акціонерів та оскарження дій реєстратора; про відшкодування збитків, завданих юридичній особі діями (бездіяльністю) її посадової особи; пов’язані зі створенням, діяльністю, управлінням або припиненням діяльності юридичної особи;

- справи у спорах щодо права власності чи іншого речового права на нерухоме майно (крім землі);

- справи у спорах, що виникають із земельних відносин;

- справи у спорах про захист ділової репутації.

Крім того, до початку роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності перша судова колегія розглядає справи щодо захисту прав на  об’єкти інтелектуальної власності;

 

Спеціалізована колегія № 2: голова колегії – суддя Швець М.В.,

судді – Гушилик С.М., Миронюк С.О.

Дана колегія розглядає наступні категорії справ за спеціалізацією господарського судочинства:

- справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні та визнанні недійними правочинів у господарській діяльності;

- справи у спорах щодо цінних паперів;

- справи у спорах щодо застосування антимонопольного та конкурентного законодавства;

- справи у спорах, пов’язаних із застосуванням природоохоронного законодавства;

 

Спеціалізована колегія № 3: голова колегії – суддя Ковальчук Т.І.,

судді – Бутирський А.А., Дутка В.В.

Дана колегія розглядає наступні категорії справ за спеціалізацією господарського судочинства:

- справи про банкрутство та справи у спорах з майновими вимогами до боржника, стосовно якого відкрито провадження у справі про банкрутство, у тому числі справи у спорах про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником; стягнення заробітної плати; поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника, за винятком спорів про визначення та сплату (стягнення) грошових зобов’язань (податкового боргу), визначених відповідно до Податкового кодексу України, а також спорів про визнання недійсними правочинів за позовом контролюючого органу на виконання його повноважень, визначених Податковим кодексом України;

- справи за заявами про затвердження планів санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство;

- всі справи позовного провадження, стороною в якій (в статусі позивача чи відповідача) є особа, стосовно якої здійснюється провадження у справі про банкрутство. При цьому така справа позовного провадження розглядається тим суддею, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство такого боржника;

- справи у спорах, щодо недоговірних зобов’язань.

 

Без врахування спеціалізації між усіма суддями Господарського суду Чернівецької області розподіляються в автоматизованому порядку:

- справи у спорах щодо оскарження актів (рішень) суб’єктів господарювання та їх органів, посадових та службових осіб у сфері організації та здійснення господарської діяльності;

- справи у спорах, що виникають при виконанні правочинів у господарській діяльності;

- справи наказного провадження;

- інші справи.

 

 

  1. Пункт 2.2 викласти в редакції:

“2.22. Визначеному у судовій справі судді (у т.ч. судді, що здійснює новий розгляд справи або здійснює розгляд попередніх заяв) передаються заяви, розгляд яких передбачений статтями 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337, 342, 362 та пунктом 19.4 частини 1 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України”.

 

Затверджені

Рішенням Зборів суддів Господарського суду Чернівецької області від

03 серпня 2021 року

Протокол № 6,

Голова зборів

 

О.Г.Проскурняк

 

 

Зміни

до Засад використання автоматизованої системи документообігу Господарського суду Чернівецької області

 

 

 

Викласти пункт 2.3 Засад у наступній редакції:

2.3. У разі, якщо на день надходження справи певної категорії у складі колегії відповідної спеціалізації процесуальні повноваження має лише суддя (судді), стосовно якого (яких) існують обмеження, передбачені п. 2.9 цих Засад, для автоматизованого розподілу такої справи знімаються відповідні обмеження з цього судді (суддів) і справа передається йому на розгляд (якщо процесуальні повноваження має лише один суддя) або для автоматизованого розподілу між цими суддями.

Зміни,
що вносяться до Засад використання автоматизованої системи документообігу
Господарського суду Чернівецької області,
затверджених рішенням зборів суду від 03 серпня 2022 року (протокол № 5)


 
1. Пункт 2.2. в частині Спеціалізованої колегії №2 викласти в наступній редакції:

“Спеціалізована колегія № 2: голова колегії – суддя Швець М.В.,
судді – Гушилик С.М., Миронюк С.О., Ярошенко В.П.
Дана колегія розглядає наступні категорії справ за спеціалізацією господарського судочинства:
- справи у спорах щодо цінних паперів, код категорії;
- справи у спорах щодо застосування антимонопольного та конкурентного законодавства, коди категорій;
- справи у спорах щодо оскарження актів (рішень) суб'єктів господарювання та їхніх органів, посадових та службових осіб у сфері організації та здійснення господарської діяльності, код категорії.”